If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:8:13

Thuyết minh video

Trong video này thầy muốn nói một chút về số nguyên tố nghĩa là gì và các em hy vọng nhìn thấy gì trong video là định nghĩa dễ hiểu này nhưng khi các em tiến hành bài toán của các em các em sẽ thấy rằng thật ra có nhiều định nghĩa phức tạp rằng có thể xây dựng ý tưởng về số nguyên tố và điều đó bao gồm ý kiến về mật mã và có lẽ một vài sự mật hóa mà máy tính sử dụng ngay bây giờ có thể được dựa trên số nguyên tố Nếu các em không biết sự mật hóa là gì bây giờ các em không phải lo lắng về nó các em chỉ cần biết số nguyên tố là rất quan trọng, như vậy thầy sẽ cho các em định nghĩa và định nghĩa có thể hơi khó hiểu nhưng chúng ta nhìn nó với ví dụ nên dễ hiểu Một số là nguyên tố nếu nó là số tự nhiên ví dụ 1, 2 hay 3 (số đếm bắt đầu từ 1) hay các em có thể nói số nguyên dương nó là số tự nhiên chia hết cho chính xác 2 số tự nhiên : chính nó và 1. Đó là 2 số mà nó có thể chia hết. Nếu nó không hiệu quả cho các em hãy làm vài ví dụ hãy tính các số có là nguyên tố hay không như vậy hãy bắt đầu với số tự nhiên nhỏ nhất Số 1. Như vậy các em có thể nói 1 chia hết cho 1. và 1 chia hết cho chính nó, 1 là số nguyên tố! Nhưng nhớ rằng phần định nghĩa của chúng ta, nó cần chia hết chính xác cho 2 số tự nhiên. 1 chỉ chia hết cho 1 số tự nhiên là 1. 1, thậm chí nó là 1 máy đếm trực giác, nó không là số nguyên tố. Hãy đi đến 2. Như vậy 2 chia hết cho 1 và 2 và không chia hết cho các số tự nhiên còn lại. Nó có vẻ như phù hợp với sự hạn chế của chúng ta. Nó chính xác chia hết cho 2 số tự nhiên. Chính ní và 1. Như vậy 2 là số nguyên tố. Thầy sẽ khoanh tròn những số là số nguyên tố. Só 2 thì thú vị vì nó chỉ là số chẵn duy nhất là số nguyên tố. Nếu các em nghĩ về nó, bất kì một số chẵn nào cũng chia hết cho 2, như vậy nó sẽ không là nguyên tố. Chúng ta sẽ nghĩ nhiều hơn trong video trong tương lai. Hãy thử 3. 3 chia hết cho 1 và 3 và nó không chia hết cho bất cứ số nào ở giữa nó không chia hết cho 2 vậy 3 là số nguyên tố hãy thử 4 4 thì chia hết cho 1 và 4, nhưng nó cũng chia hết cho 2 vậy nó chia hết cho 3 số tự nhiên: 1, 2 và 4. Vậy nó không hợp ràng buộc là số nguyên tố. Hãy thử 5. 5 chia hết cho 1, nó không chia hết cho 2, 3, và 4 các em có thể chia 5 cho 4 nhưng các em sẽ có phần dư Và nó chính xác chia hết cho 5. Vậy một lần nữa, 5 chia hết cho 2 số tự nhiên: 1 và 5 Vậy một lần nữa, 5 là nguyên tố. Hãy tiếp tục, để chúng ta thấy có loại mẫu nào ở đây hay không và sau đó có lẽ thầy sẽ cố gắng một ví dụ khó hơn mà có dự định làm cho mọi người làm sai, như vậy hãy thử 6. Nó chia hết cho 1, 2, 3 và 6 Như vậy nó có 4 số tự nhiên là ước số Thầy đoán các em có thể nói cách đó Như vậy nó không có 2 số mà nó chia hết, nó có 4, như vậy nó không là nguyên tố. Hãy đi đến 7. 7 chia hết cho 1, không phải 2, 3, 4, 5 hay 6, nhưng nó sẽ chia hết cho 7 vậy 7 là nguyên tố. Thầy nghĩ các em có ý kiến tổng quát ở đây Có bao nhiêu số tự nhiên, những số như 1, 2, 3, 4, 5 những số mà các em học khi các em 2 tuổi không gồm 0, không bao gồm số âm, không gồm phân số hay số vô tỷ, và số thập phân và phần còn lại chỉ đếm số dương. Nếu các em có 2 trong số chúng, nếu nó chỉ chia hết cho chính nó và 1, thì đó là nguyên tố và cách thầy nghĩ về nó, nếu chúng ta không nghĩ trường hợp đặc biệt của 1 số nguyên tố là một khối tòa nhà số Các em không thể đập vỡ nó Chúng giống như những nguyên tử ếu các em nghĩ nguyên tử là gì hay những gì mỗi người nghĩ về nguyên tử lúc đầu khi họ nghĩ chúng là những thứ này Các em không thể chia nữa. Bây giờ chúng ta biết chúng ta có thể chia nguyên tử và thật ra nếu các em làm các em có thể làm một vụ nổ hạt nhân nhưng nó cùng ý kiến sau số nguyên tố. Theo lý thuyết, không có số nguyên tố nào không phải là lý thuyết Các em không thể tách chúng thành tích các số tự nhiên nhỏ hơn. Những số như 6 mà các em nói, 6 là 2 lần 3, các em có thể tách nó ra, chú ý, chúng ta có thể tách nó ra thành một tích các số nguyên tố Chúng ta tách nó ra thành nhiều phần 7 các em không thể tách nó ra được nữa tất cả những gì các em nói là 7 bằng 1 lần 7. Và trong trường hợp đó các em không tách nó ra được nữa Các em chỉ có 7 ở đó. 6 các em thật sự có thể tách nó ra 4 các em có thể tách nó là 2 lần 2. Bây giờ ngoài cách đó ra hãy nghĩ về số lớn hơn, và nghĩ về những số lớn hơn có phải là nguyên tố hay không. Hãy thử 16. Như vậy rõ ràng bất cứ số tự nhiên nào cũng chia hết cho 1 và chính nó vậy 16 chia hết cho 1 và 16. Vậy các em bắt đầu với 2, vậy nếu các em có thể tìm số khác mà đi đến đây thì các em biết đó không phải là nguyên tố Và đối với 16 các em có 2 lần 8, các em có thể có 4 lần 4, như vậy nó có nhiều ước số ở đây, giữa 1 và 16. Như vậy 16 không là nguyên tố. Vậy còn 17? 1 và 17 sẽ đi đến 17, 2 không đi đến 17, 3 không đến, 4, 5, 6, 7, 8, ... không số nào cả, không có gì giữa 1 và 17 đến 17, vậy 17 là nguyên tố Và bây giờ thầy sẽ cho các em một ví dụ khó hơn Ví dụ này sẽ lừa rất nhiều người Còn về 51? 51 có phải là số nguyên tố không? và nếu các em hứng thú các em có thể tạm dừng đoạn video và cố gắng tự làm nó nếu 51 là số nguyên tố nếu các em có thể tìm số khác 1 hay 51 mà 51 chia hết. Nó dường như... nó là một số lạ Các em có thể bị lôi cuốn nghĩ rằng nó là số nguyên tố nhưng bây giờ thầy sẽ cho các em câu trả lời. Nó không là nguyên tố vì nó chia hết cho 3 và 17 3 lần 17 là 51. Như vậy hy vọng điều này cho các em một ý kiến hay về số nguyên tố là gì, và hy vọng chúng ta có thể cho các em một vài bài tập về nó trong các video trong tương lai và có lẽ ytrong vài bài tập của chúng ta.