If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:41

Thuyết minh video

Thầy muốn tạo hình dạng tòa bằng những cái tăm Như vậy đây sẽ là tòa nhà đầu tiên Thầy đã sử dụng 3 cái tăm cho đến thời điểm này--4, 5, và 6. Như vậy đây sẽ là tòa nhà đầu tiên. Bây giờ hãy để thầy tạo một cái bảng nhỏ ở đây để giữ dấu của những đồ vật. Như vậy thầy sẽ làm nó bằng màu trắng. Đây là bảng giữ dấu của thầy. Đây là số căn nhà, và sau đó đây là những cái tăm mà thầy đã dùng để làm nhà. căn nhà đầu tiên ở đây, chiếm 6 cái tăm-- 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ hãy để thầy tạo căn nhà thứ 2 và đây sẽ là những căn nhà. Chúng sẽ có chung những bức tường Vậy thầy sẽ cộng 1, 2, 3, 4, 5 cái tăm cho căn nhà thứ 2. Bây giờ, tai sao thầy chỉ cộng 5 mà không phải 6? Chúng có chung bức tường ở đây như vậy thầy không phải cộng cái tăm ở đây cho bức tường phía tay trái. Như vậy bắt đầu với căn nhà đầu tiên. Thầy chỉ phải cộng thêm 5 cái tăm. Thầy chỉ phải cộng thêm 5 cái tăm để bây giờ thầy có tổng cộng 11 cái tăm nếu thầy muốn 2 căn nhà. Thầy nghĩ các em đã thấy khuynh hướng ở đây Về cái thứ 3 này thì sao? Đây sẽ là 5 khác -- 1, 2, 3, 4, 5 cái tăm. Như vậy chúng ta lại cộng thêm 5 để có 16. Như vậy hãy làm cái thứ 4 cho số đo đúng. Như vậy căn nhà thứ 4, chúng ta sẽ cộng 5-- 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy căn nhà thứ 4, chúng ta sẽ cộng 5 khác để có 21. Bây giờ thầy muốn nghĩ về, chúng ta có thể sử dụng mẫu này tính nó tốn bao nhiêu cái tăm cho chúng ta để làm 50 căn nhà hay thậm chí 500 căn nhà, hay thậm chi 5,000 căn nhà? Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào mẫu ở đây và nhìn chúng ta có thể đến với phương trình cho mỗi giá trị thực này không? Ví dụ, chúng ta có một mẫu là-- chúng ta đã chấp nhận rằng chúng ta bắt đầu với 6 và chúng ta cỗng 5 cho mỗi lần chúng ta thêm 1 căn nhà Như vậy khi các em thêm căn nhà thứ 2, các em thêm 5 lần thứ 1. căn nhà thứ 3, các em bắt đầu với 6, và các em thêm 5 lần thứ 2. căn nhà thứ 4, các em bắt đầu với 6, và các em thêm 5 lần thứ 3. Như vậy hãy viết chúng xuống. 21 sẽ bằng-- các em bắt đầu với 6, các em bắt đầu với 6 này ở đây và sau đó các em thêm 5 ba lần, thêm 5 ba lần. Khi các em có 3 căn nhà, một lần nữa, các em bắt đầu với 6 và các em thêm 5 hai lần. Hãy để thầy làm cùng màu. Và các em cộng thêm 5 hai lần Cộng 5 nhân 2. Khi các em có 2 căn nhà, các em bắt đầu với 6. Nó sẽ bằng 6 và các em cộng thêm 5 một lần, như vậy cộng 5*1. Và sau đó các em có 1 căn nhà, nó sẽ phù hợp với mẫu -- các em bắt đầu với 6, và bao nhiêu lần các em thêm 5? các em không cộng thêm 5. các em có thể nói các em cộng 5*0 Như vậy các em có thể nhìn mẫu ở đây. Tuy nhiên nhiều căn nhà các em cần, các em lấy ít hơn 1 so với nó và nhân nó với 5,cộng thêm 6, và các em có được số cái tăm. thực sự, hãy để thầy viết lại nó. như vậy thầy viết lại 6 + 5 *(4 - 1). Thầy có thể viết 6 + 5 *(3 - 1). Các em có thể viết 6 + 5 *(2 - 1). Các em có thể viết 6 + 5 *(1 - 1). Và có lẽ nó tạo một mẫu khá rõ ràng. 4 này ở đây. 3 này ở đây. 2 này ở đây. Và sau đó 1 này ở đây. Bây giờ thầy nghĩ chúng ta sẵn sàng nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tạo ra 50 căn nhà? Hãy cố gắng làm nó. HÃy để thầy làm nó bằng màu cam. Ở đây là căn nhà thứ 50 của chúng ta. Như vậy nó có chung tường bên trái Ở đây là căn nhà thứ 50. Có bao nhiêu cái tăm cho căn nhà thứ 50? Vậy nếu chúng ta có 50 căn nhà, chúng ta có thể sử dụng mẫu chúng ta tìm ra Nó sẽ bằng, bắt đầu với 6, căn nhà thứ nhất yêu cầu 6. và sau đó chúng ta cộng 5 cho mỗi căn nhà gia tăng, như vậy cộng 5 cho mỗi căn nhà gia tăng và sẽ có bao nhiêu căn nhà gia tăng? sẽ có 50 - 1 căn nhà gia tăng. Tại sao trừ 1? Các em đã xây một trong số chúng với 6. sau đó cho mỗi cái thêm, sẽ có thêm 49 căn nhà-- các em sẽ cộng thêm 5 cái tăm mỗi cái. như vậy nó sẽ bằng 6 + 5*49. Và đó là 245. 6 + 245 = 251 cái tăm. và cái gì thì rõ trong mẫu này chúng ta đã tìm ra các em có thể sử dụng nó để tính số cái tăm các em cần cho một triệu căn nhà nhỏ bằng tăm.