If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:00

Thuyết minh video

Số nào trong các số bên dưới là ước của 154? như vậy khi một cố là ước số của 154 thì nếu chúng ta có thể chia số được chia bởi 154 và không có phần dư. Hay cách nghĩ khác về nó là -- 1 số là ước số của 154 nếu 154 là bội của số đó như vậy hãy nhìn ở đây và nhìn số nào chúng ta có thể loại trừ hay nói là ước số. Như vậy 3 có được chia hết bởi 154 không? hay một cách nghĩ khác về nó, là 154 có là bội số của 3 không? sau đó các em sẽ học được rằng các em có thể kiểm tra một số chia hết cho 3 bằng cách cộng các chữ số. và nếu nó chia hết cho 3 thì số đó sẽ chia hết cho 3. và các em nhìn đây, 1 + 5 = 6. 6 + 4 = 10. 10 không chia hết cho 3 nhưng nếu các em không muốn làm mẹo đó-- và chúng ta có những video khác trong đó chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về mẹo đó thật sự các em có thể chia 154 cho 3. 3 không đi đến 1. nó đi đến 15 lần. 5 lần 3 là 15. trừ. sau đó chúng ta có 0. sau đó các em mang 4 xuống. 3 đến 4 một lần. 1 lần 3 là 3. trừ, và các em còn phần dư là 1. như vậy rõ ràng 3 không là ước của 154, chúng ta có thể loại trừ Bây giờ 5 thì như thế nào? bất kì bội số của 5 thì hoặc là sẽ có 5 hay 0 ở hàng đơn vị. các em nhìn nếu chúng ta viết 5 lần 1 là 5, 5 lần 2 là 10 5 lần 3 là 15, 5 lần 4 là 20, các em hoặc có 5 hoặc có 0 ở hàng đơn vị Nó không có 5 hay 0 ở hàng đơn vị. như vậy nó sẽ không chia hết cho 5. 5 không là ước số 154 không là bội số của 5. 6 thì thú vị. các em có thể làm giống như vậy. các em có thể cố gằng chia 154 cho 6. nhưng nếu 1 số chia hết cho 6, nó hoàn toàn chia hết cho 3. vì 6 chia hết cho 3. Như vậy ngay lập tức chúng ta có thể loại trừ nó. Vì 154 không chia hết cho 3, nó sẽ không chia hết cho 6. Và các em có thể thử nếu các em thích. Và chúng ta có vấn đề giống như vậy với 9. nếu một số chia hết cho 9, nó sẽ chia hết cho 3 vì 9 chia hết cho 3. nó không chia hết cho 3, vậy chúng ta sẽ cũng loại 9 ra. như vậy chúng ta loại trừ mọi thứ Nó trông giống như 14 là lựa chọn duy nhất của chúng ta, nhưng hãy xác nhận nó. Hãy chia 154 cho 14. 14 không đi đến 1. Nó đi đến 15 chính xác một lần. 1 lần 14 là 14. Chúng ta trừ. Chúng ta có 1. Hạ 4 xuống. 14 đi đến 14 một lần. 1 lần 14 là 14. Được rồi, chúng ta không có phần dư. Vậy 14 đi đến 154 chính xác 11 lần. hay 11 lần 14 là 154. 154 là bội số của 14. Hãy làm thêm 1 bài nữa. Số nào trong những số bên dưới là bội số của 14? Như vậy bậy giờ chúng ta có 14, và chúng ta cố gắng nghĩ về bội số của nó. Như vậy có 2 cách làm nó. các em có thể đi số qua số và cố gắng chia cho 14. hay chúng ta có thể cố gắng tính tất cả bội số của 14 thật ra là. Như vậy hãy cố gắng làm nó. Hãy cố gắng làm bằng kĩ thuật thứ 2. 14 lần 1 là 14. Các em cộng thêm 14 khác. 14 lần 2 là 28. Cộng thêm 14 khác. Hãy nhìn, các em cộng 10. Các em có 38. Sau đó các em thêm 4 nữa Các em có 42. Sau đó các em cộng 14 khác. Thầy không nhìn thấy số nào cả. Cộng thêm 14 khác vào đây. Các em có 56-- vẫn không có. Cộng thêm 14 khác. Hãy nhìn, các em cộng 4, các em có 60. và các em phải cộng thêm 10. Vậy sau đó các em có 70. Và nó trông như chúng ta đã tìm thấy một trong những số 70 là một bội số của 14. 14 lần 1, 2, 3, 4, 5-- 14 lần 5 là 70.