If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:29

Comparing decimals (tenths and hundredths)

Thuyết minh video

Hãy so sánh số 0.7 với số 0.09. Và có một loạt cách để làm điều này nhưng cách mà tôi sẽ giải quyết nó là tôi sẽ bắt đầu nhìn vào mỗi chữ số bắt đầu với chữ số bên trái và như vậy chúng ta có thể bắt đầu ngay tại đây tại một vị trí. Bạn luôn muốn so sánh một vị trí với một vị trí, như vậy ví dụ nếu chúng ta so sánh hai số này cả hai đều có số 0 Như vậy vị trí này không nói lên nhiều Vì vậy bây giờ hãy đi một vị trí bên phải Hãy đi đến vị trí hàng chục Số này có số 7 ở hàng phần chục trong khi số này có 0 ở hàng phần chục Chính điều đó nói cho chúng ta rằng đây là số lớn hơn chúng ta sẽ đặt một biểu tượng bất đẳng thức lên đây chúng ta muốn mở nó về số lớn hơn nơi nó chỉ đến là số bé hơn Như vậy điều này nói rằng 0.7 lớn hơn 0.09 bạn có thể bị cám dỗ để nói chờ đã, chờ đã Nhìn này nhưng nếu chúng ta đi một số nữa bên phải bạn có 9 ở hàng phần trăm ở đây và bạn không có hàng phần trăm ở đây chúng ta có thể viết một số 0 ở đây và bạn nói rằng bạn cũng nhìn thấy bạn không có hàng phần trăm ở đây nhưng 9 ở hàng phần trăm không là vấn đề Hãy nhớ rằng, thậm chí nếu bạn có 10 ở hàng phần trăm điều đó giống như số 1 ở hàng phần chục Như vậy, nó không phải là vấn đề là bằng cách này hay cách khác lớn hơn 7 Điều quan trọng là nó là một vị trí bên phải Ngay cả khi bạn đã tăng thêm một phần trăm nữa ở đây bạn chỉ có được 1 phần mười Điều này ở đây có 7 phần mười Hãy làm một ví dụ khác Giả sử rằng chúng ta muốn so sánh Hãy nói rằng chúng ta muốn so sánh 0.29 hãy nói tôi muốn so sánh điều đó với 0.31 Bây giờ điều này bạn có thể nói đơn giản hơn một chút tùy thuộc vào cách mà bạn suy nghĩ về nó nếu bạn nói, đây là 29 phần trăm đây là 31 phần trăm bạn có nhiều phần trăm hơn bên tay phải như vậy để tôi mở tính bất bình đẳng với giá trị lớn hơn và tôi nói rằng 0.29, hay 29 phần trăm là nhỏ hơn 31 phần trăm Cách khác bạn có thể đã làm được điều này là bạn có đã nhìn vào vị trí nói rằng ok, cả hai đều có 0 đơn vị nhưng sau đó bạn nhìn vào hàng phần chục nói rằng đây chỉ có 2 phần chục trong khi điều này có 3 phần chục tôi không cần tiếp tục nhìn vào các chữ số bên phải của điều đó tôi có thể chỉ so sánh điều này 2 phần chục với 3 phần chục 3 phần chục là lớn hơn, và vì vậy tôi sẽ nói rằng 29 phần trăm là nhỏ hơn 31 phần trăm Hãy làm một ví dụ nữa, chỉ để cho vui Hãy so sánh, hãy so sánh 0.6 với, tôi sẽ làm chúng cùng màu 0.06 Số nào là số lớn hơn? Chúng tôi làm tương tự mà chúng tôi đã làm Đầu tiên bạn có thể đi đến vị trí ok, điều này có 0 hàng đơn vị, điều này có 0 đơn vị. ok, điều đó không nói lên cho chúng ta nhiều sau đó là vị trí hàng chục điều này có 6 phần chục, đây có 0 phần chục như vậy số này sẽ lớn hơn nó có nhiều phần chục hơn không quan trọng ai có nhiều phần trăm hơn Phần trăm nhỏ hơn nhiều so với phần chục Chúng có một phần mười của phần mười Vì vậy điều này có 6 phần mười, điều này có 0 phần mười Như vậy số này lớn hơn 0.6 là lớn hơn 0.06 Thực tế lớn hơn 10 lần nhưng chúng ta có thể nói điều đó trong video khác