If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:28

Thuyết minh video

Một lần nữa, cùng xem thử chúng ta có thể sắp xếp một bộ số thập phân khác nhau từ bé tới lớn không nhé, và một lần nữa, mình khuyến khích bạn dừng video này lại và thử tự giải nó. Vậy hãy xét chữ số quan trọng nhất ở đây, chữ số hàng đơn vị. Không có số nào ở đây có số 1 cả. Vậy ta có thể di chuyển tới số chữ số tiếp theo, tức là chữ số phần chục. Số này có 5 phần 10. Số này có 6 phần 10. Số này có 1 phần 10. Số này có 5 phần 10. Số này có 1 phần 10. Vậy nếu ta chỉ nhìn vào chữ số phần chục, số có chữ số phần chục nhỏ nhất-- số này chỉ có 1 phần 10, số này chỉ có 1 phần 10, số này có 5 phần 10, số này có 5 phần 10, và rồi số này có 6 phần 10. Vậy mình đã sắp xếp nó theo những gì ta có ở phần chục. Bây giờ, cả hai số này có cùng chữ số phần chục. Cùng di chuyển tới chữ số phần trăm để tìm ra xem số nào trong đó lớn hơn nhé. Số này có 6 phần 100. Số này có 5 phần 100, vậy số này lớn hơn. Nó có số hàng phần trăm lớn hơn. Cùng chữ số phần chục, nhưng chữ số phần trăm lớn hơn. Và chữ số phần trăm rõ ràng lớn hơn chữ số phần ngàn, vậy không quan trọng số nào có chữ số phần ngàn lớn hơn nữa. Điều quan trọng là số này có chữ số phần chục lớn hơn, và thực tế số này cũng có chữ số phần ngàn lớn hơn. Nhưng hãy nhìn vào hai số này. Chúng có cùng chữ số phần chục. Cả hai đều có 5 phần 10. Nhưng số này có 6 phần 100, trong khi số này chỉ có 2 phần 100, vậy số này lớn hơn. Và cuối cùng, dĩ nhiên số này có 6 phần 10, vậy số này có chữ số phần chục lớn nhất. Ta thậm chí không cần phải nhìn vào những chữ số khác ở đây. Và ta đã hoàn tất.