If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Place value and decimals

Học
Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Học
Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Place value and decimals với 9 câu hỏi này.

Về bài này

To really understand how decimal numbers work, we need a deep understanding of place value. The big picture goal of these tutorials is to connect decimal place value to the idea of multiplying by 10.