If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:40

Bài toán đố về thể tích: bể nước

Thuyết minh video

Một bể nước cao 12 feet, dài 5 feet và rộng 9 feet. Một hộp kim loại rắn, cao 7 feet, dài 4 feet, và rộng 8 feet tính từ đáy bể cái bể được chứa đầy nước Hỏi thể tích nước trong bể là bao nhiêu? Nào hãy suy nghĩ về điều này chúng ta có một bể chứa nước nó cao 12 feet tôi sẽ cố gắng vẽ nó một cách tốt nhất có thể nó cao 12 feet dài 5 feet cái này trông cỡ khoảng 5 feet. và rộng 9 feet. nên đây là sự thể hiện tốt nhất của tôi về cái thùng trông như thế nào vì thế cái bể có thể là như thế này đó là một cái bể nước của tôi. Hãy để tôi vẽ nó, một cách tổng quát đó là cái bể nước của tôi :))) và tôi sẽ làm cho nó trong suốt để chúng ta có thể nhìn những gì đang xảy ra bên trong cái bể. vậy chúng ta tiếp tục. trông như là một trực thăng ở ngoài hay là cái gì đó tôi không biết nếu tất cả các bạn đều nghe nhưng hãy nhìn đó là cái bể nước của tôi cao 12 feet, dài 5 feet và rộng 9 feet và sau đó họ nói là một kim loại rắn cao 7 feet, dài 4 feet, và rộng 8 feet đặt ở đáy bể. vì vậy hãy nhìn nếu tôi có thể vẽ ra hãy nói nó rộng 4 feet hoặc tôi đoán nó dài 4 feet, cao 7 feet hãy nhìn xem, 4 feet có thể giống như thế này. nó cao 7 feet, có thể trông giống như thế cao 7 feet rõ ràng, tôi không vẽ một cách hoàn hảo để chia tỷ lệ 7 feet cao và 8 feet rộng nên nó có thể trông như thế này khi nó được đặt trong bể này vì vậy đây là một hộp bằng kim loại và họ cho rằng đó là một hộp kim loại rắn nó không giống bất kỳ thứ nước gì có thể đặt ở đây hãy để tôi coi nó như là một hộp kim loại rắn thế đây là một hộp kim loại rắn và sau đó tôi lấp đầy toàn bộ bể với nước tôi sẽ đổ đầy nước vào và nước sẽ bắt đầu làm đầy lên và nó sẽ lấp đầy tất cả thể tích của bể trừ chỗ hộp kim loại nó sẽ không thể lấp đầy thể tích đó bởi vì đó là hộp kim loại rắn vậy nó sẽ lấp đầy chúng ta sẽ lấp đầy nó, một cách chậm rãi :))) xung quanh cái hộp kim loại vậy nó sẽ lấp đầy thể tích những gì? nó sẽ lấp đầy thể tích của cái bể trừ thể tích của hộp kim loại. Nó không thể lấp đầy trong thể tích hộp kim loại. vì thế hãy tim ra thể tích đó là cái gì? thể tích của cái bể sẽ là 9 nhân 5 nhân 12 đó là thể tích của cái bể thể tích bể và từ đây, chúng ta muốn trừ đi thể tích hộp kim loại. vì thế trừ đi 4 feet nhân 8 feet nhân 7 feet 4x8x7 đây là 4 feet rộng nó là 8 feet-- họ nói nó cao 7 feet dài 4 feet và rộng 8 feet vậy đây đúng là thể tích t đoán chúng ta có thể nói nó là thể tích hộp kim loại khi bạn thể tích bể và trừ thể tích của hộp đi, đó là bao nhiêu nước có thể lấp đầy chỗ trống đó nên tôi chỉ đổ nước từ từ đầy nhưng một khi nó đã lấp đầy , nước sẽ đi lên cao nhất ở đây và chúng ta sẽ lấp đầy mọi thứ ngoại trừ nơi để hộp màu xanh. vậy hãy tìm ra giá trị này là gì. vì 5 nhân 12 là 60 60 nhân 9 là 540 và sau đó trong cái hộp xanh này, hãy nhìn này 4 nhân 8 là 32 32 nhân 7 là 210 cộng với 14, nó thành 224 vậy nó trừ đi 224 trừ đi 224 tôi làm điều đó ngay chăng? tôi không muốn mắc một sai lầm bất cẩn? vậy 32 nhân 7 2 nhân 7 là 14 3, mà thực sự là 30 ở đây 30 nhân 7 là 210 cộng thêm 10 nữa là 220 vậy bằng 224 vì thế sẽ bằng-- hãy xem. 500 trừ 200 bằng 300. và sau đó 40 trừ 24 bằng 16 316. và đơn vị là feet khối. nên thể tích của nước trong bể là? 316 feet khối.