If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:49

Tính thể tích bằng cách phân tách hình khối

Thuyết minh video

Hãy xem ta có thể tìm ra thể tích của hình ở đây không nhé. Đề cho ta một số kích thước này. Ta thấy cạnh ở đây là 2 centimet, cái này là 7 centimet, cái này là 12 centimet, cái này là 5 centimet, cái này là 3 centimet. Và như thường lệ, hãy dừng video lại và xem thử các em có thể tìm ra không nhé. Chà, có rất nhiều cách ta có thể giải quyết bài này, nhưng cách thầy muốn làm là chia nó thành 2 hình hộp chữ nhật. Vậy điều thầy sẽ làm là, thật ra thì đa phần những cách hợp lí để giải bài này là chia nó thành 2 hình hộp chữ nhật, và hình xuất hiện trong đầu thầy lúc này là một hình hộp như thế này, rộng 3 centimet, cao 5 centimet, và dài 7 centimet, hay sâu 7 centimet cũng được. Vậy đó là hình ở đây. Và nếu phần ở ngay đây trong suốt thì các em sẽ thấy nó như thế này. Các em sẽ thấy nó trông như thế này. Và một lần nữa, nó rộng 3 centimet, dài 7 centimet. Khoảng cách ở đây sẽ chính là khoảng cách ở đây. Vậy là dài 7 centimet. Chiều rộng nhân chiều dài nhân chiều cao là 5 centimet. Nó cho ta, xem nào. 3 nhân 7 bằng 21, nhân 5 bằng với, 20 nhân 5 là 100, 1 nhân 5 là 5. Như thế nó sẽ là 105. Ta có thể nói là 105 centimet khối, bởi vì các em có centimet nhân centimet nhân centimet. Vậy phần màu xanh ở đây, hình hộp chữ nhật màu xanh này, có thể tích là 105 centimet khối. Giờ ta có thể tính riêng thể tích của hình mà thầy đang tô đậm bằng màu hồng. Hình mà thầy đang tô đậm bằng màu hồng. Nếu cái này trong suốt, các em sẽ thấy phần ở sau đây và đây. Vậy các kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ? Ta biết chiều cao của nó là 2 centimet, ta biết kích thước ở đây, thầy đoán các em có thể gọi là độ sâu, nó là 7 centimet. Nhưng cái ở đây bằng bao nhiêu nhỉ? Nếu ta muốn xét nó, có lẽ nó là chiều dài, hay có lẽ nó là chiều rộng, tùy thuộc vào cách ta muốn gọi nó. Xem nào, cả đoạn này là 12 centimet, từ đây tới đây là 12 centimet, và ta biết từ đây tới đây là 3 centimet, vậy đoạn ở đây phải là 9 centimet. Nó chắc hẳn phải là 9 centimet, khoảng cách ở ngay đây. Vậy thể tích của phần màu hồng đậm này sẽ bằng 9 centimet nhân 7 centimers nhân chiều cao, tức là nhân 2 centimet. Nó sẽ cho ta, xem nào, 9 nhân 7 là 63, 63 nhân 2 bằng với, 60 nhân 2 là 120, 3 nhân 2 là 6, vậy nó là 126 centimet khối. Như thế tổng thể tích của hình này sẽ bằng thể tích của phần màu hồng đậm này, tức là 126 centimet khối, cộng thể tích của phần màu xanh này, tức là 105 centimet khối. Và nó sẽ cho ta, nguyên cả hình này, 6 cộng 5 là 11, 1 cộng 2 là 3, nó thật ra là 1 chục cộng 2 chục bằng 3 chục. Sau đó 1 trăm cộng 1 trăm bằng 2 trăm, vậy ta có 231 centimet khối chính là thể tích của cả hình này. Thật tuyệt vời.