If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:19

Phân tách hình khối để tính thể tích (với khối lập phương đơn vị)

Thuyết minh video

Đây là 2 hình ảnh của cùng một hình. Đây là hướng nhìn phía trước của vật thể, còn đây là hướng nhìn phía sau của nó. Và một đơn vị khối trông như thế này, điều thầy muốn làm là tìm ra thể tích của hình này theo đơn vị khối, hay đơn vị thể tích. Thầy khuyến khích các em dừng video lại và thử tự suy nghĩ xem sao trước khi chúng ta cùng giải với nhau. Được rồi, có nhiều cách mà ta có thể giải bài này, tất cả thật ra đều là chia hình này theo những cách khác nhau. Một cách là ta có thể chia nó thành thế này. Thầy đoán chúng ta có thể gọi nó là một hình hộp chữ nhật. Vậy nếu các em có thể nhìn xuyên qua đây, nó sẽ như thế này, vậy phần ở đây, phần ở ngay đây. Thầy sẽ vẽ lại nó ở đây để các em có thể hình dung ra. Nếu thầy vẽ lại nó sẽ trông như thế này. Nó trông như thế này. Và các kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ? Chà, chiều rộng của nó là 4 đơn vị. Chiều cao của nó là 2 đơn vị. Và tiếp theo là 4 đơn vị, ta có thể nói là chiều dài, hay chiều sâu. Chỉ vậy thôi. Vậy thể tích của phần màu vàng này là bao nhiêu nào? Chà, các em chỉ cần nhân ba kích thước này lại, chiều dài nhân chiều rộng, nhân chiều cao. Vậy thể tích sẽ bằng với chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. 4 nhân 4 bằng 16, nhân 2 bằng 32. Nhưng ta chưa xong đâu. Đó mới chỉ là thể tích của phần màu vàng này. Ta vẫn phải quan tâm đến thể tích của phần ở ngay đây mà ta chưa tính ra được, phần ở ngay đây này. Giờ có thể các em vừa nghĩ ra điều này trong đầu. Các em có thể chỉ cần đếm số đơn vị khối, nhưng thầy sẽ vẽ lại nó ở đây, để cho các em thấy điều gì đang xảy ra. Được rồi. Vậy nó trông như thế này. Nó trông như thế này. Và các kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ? Nó rộng 2, cao 2, và ta có thể nói sâu hay dài 1. Vậy thể tích của nó sẽ bằng với chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao, tức là bằng 4. Và các em vừa thấy điều đó. Có 1, 2, 3, 4 đơn vị khối trong vật thể này. Vậy tổng thể tích sẽ là 32 cộng 4 và bằng 36. Giờ dĩ nhiên có cách khác để giải bài này nữa. Các em có thể nói, "này, hãy tìm ra thể tích của lớp màu xanh dương rồi gấp đôi nó lên bởi vì lớp màu đỏ đó có cùng thể tích với lớp màu xanh". Và lớp màu xanh các em có thể nói "nhìn này, nó sâu chỉ 1 đơn vị. Vậy chúng ta chỉ cần đếm số khối ở trên này, khi đó ta sẽ biết có bao nhiêu đơn vị khối vừa vào đó". Vậy cơ bản các em chỉ cần đếm 1, 2, ... Để thầy dùng màu sao có các em thấy được. Các em chỉ cần đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vậy các em thấy có 18 khối trong lớp màu xanh, và lớp màu đỏ cũng sẽ có 18 khối như vậy, cộng 18, nó cũng cho ta 36 đơn vị khối, hay thể tích là 36 đơn vị khối.