If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:13

Tính thể tích bằng khối lập phương đơn vị

Thuyết minh video

Ta được hỏi thể tích của cái hộp này là bao nhiêu? Và đề cho biết mỗi hình lập phương là một foot khối. Nhắc lại một chút, thể tích dùng để đo lường phần không gian mà một thứ chiếm lấy. Và nó thường được đo theo đơn vị khối. Ở đây chúng ta đang dùng feet khối. Và đề cho ta mỗi hình lập phương là 1 foot khối, tức là mỗi cái hộp nhỏ ở đây, mỗi khối lập phương ở đây chính xác là 1 foot với 1 foot với 1 foot, khối. Giờ chúng ta đang ở trong không gian ba chiều. Chúng ta đang nói về không gian ba chiều. 3D, các em cần có 3 kích thước. Các em cần độ cao, độ rộng, và độ sâu. Đối với một foot khối, mỗi kích thước này là 1. Vậy mỗi cái này là một foot khối. Toàn bộ hình này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 feet khối bên trong. Vậy thể tích của cả cái hộp này là 6 feet khối. Và các em thấy ở đây đơn vị là feet, và nó có hệ số trên là 3. Đây là feet luỹ thừa ba. Các em có thể coi đây là feet nhân feet nhân feet, hay feet khối. Vậy cái này là 6 feet khối. Hãy làm thêm một vài ví dụ nữa nhé. Thể tích của hình này bằng bao nhiêu nào? Cái ở đây thú vị đó nhé. Các em có-- hãy xem ta có thể đếm không nhé. Vậy các em có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hộp đơn vị, hay thầy đoán là inch khối trong ví dụ này. Vậy ta có 8 inch khối. Cái này rất thú vị, đặc biệt khi các em xoay nó lại. Vậy ở đây, mỗi hình lập phương là 1 foot khối. Vậy ta có 1, 2, 3 feet khối. Hãy làm thêm một bài nữa nhé. Thầy thích những bài có hình dạng kì cục mà ta phải xoay để có thể thấy được hết các khối. Vậy mỗi cái này là một met khối, điều đó có nghĩa là trong mỗi không gian, mỗi hộp này sẽ là 1 với 1 với 1 met. Nhưng ở đây có bao nhiêu hộp nhỉ? Xem nào. Ta có 1. Ta có 1. Để xem thầy có hướng nào có thể nhìn thấy nó tốt hơn không nhé. Ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 hộp. Vậy tổng thể tích ở đây là 6 met khối.