If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:05

Thuyết minh video

Mary pha 15,000 mL trà cho một bữa tiệc và cô ấy phục vụ trà được chia đều cho 8 bình. Khách của cô ấy uống hết 6 bình trà. Vậy Mary còn dư bao nhiêu trà? Viết đáp án là một số nguyên của lit và một số nguyên của mililit. Hãy cùng suy nghĩ một chút nào. Cô ấy có 8 bình. Vậy hãy thể hiện những bình này ra. Vậy, Để xem thầy có thể vẽ ra 1 cái bình ở đây không. Đây là 1 cái bình..để thầy cố hết sức vẽ ra 1 cái bình thật đẹp. Đây là 1 bình, và cô ấy sẽ đổ cùng một lượng trà vào mỗi bình. Cùng một lượng trà vào mỗi bình. Để thầy sao chép và dán cái này lại. Sao chép và dán. Vậy cô ấy sẽ có 8 bình. ...2...3...4...5...6...7...và 8 Cô ấy muốn đổ cùng một lượng chất lỏng vào mỗi 8 bình này. Vậy cô ấy sẽ chia 15,000 mL thành 8 bình. Đó là một phép chia khá rõ ràng. Cô ấy sẽ bắt đầu với 15,000 mL...15,000 và cô ấy chia nó cho 8. Cô ấy sẽ chia nó thành 8 phần bằng nhau hay 8 bình bằng nhau. Có cùng một lượng trong mỗi bình này. 8 không bị chia bởi 1, nó bị chia bởi 15 được 1 lần. 1 nhân 8 bằng 8. Trừ đi. 15 trừ 8 bằng 7. Đưa xuống một số 0. 70 chia 8 được 8 lần. 8 nhân 8 bằng 64. Trừ đi Ta có một số 6. Đưa xuống số 0 khác. 60 chia 8 được 7 lần. 7 nhân 8 bằng 56. Tiếp tục trừ đi. Ta có một số 4. Lại đưa xuống tiếp một số 0. 40 chia 8 đúng bằng 5 lần. 5 nhân 8 bằng 40 và ta không còn số dư nào. Vậy nếu ta chia 15,000 mL thành 8 phần bằng nhau, mỗi bình sẽ có đúng 1,875 mL. Đó là 1,875 mL. Nhưng đó không phải là câu hỏi của ta. Đề cho ta biết là khách của cô ấy uống hết 6 bình trà và hỏi ta lượng trà Mary còn dư. Vậy các vị khách uống 1...2...3...4...5...6, để lại 2 bình. Lượng trà ở đó sẽ là bao nhiêu nào? Chà, nó sẽ là 2 nhân 1,875. 1,875 mL nhân 2. Hãy tìm ra nó là bao nhiêu nhé. 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 7 bằng 14, cộng 1 bằng 15. 2 nhân 8 bằng 16, cộng 1 bằng 17. 2 nhân 1 bằng 2, cộng 1 bằng 3. Vậy cô ấy còn lại 3,750 mL. Giờ ta cần đáp số là số nguyên theo lit và số nguyên theo millilit, ta chỉ phải nhắc bản thân rằng 1,000 mL bằng với 1 L. Vậy các em có thể viết lại cái này, nó là tổng số mL mà cô ấy còn lại. Ta có thể viết lại là 3,000 mL cộng 750 mL. Lý do tại sao thầy lại viết nó như thế này là vì 3,000 mL, nó là 3,000 1/1000 của 1L. Ta đã thấy rằng 1,000 mL bằng với 1L. Vậy phần ở ngay đây, nó bằng với 3L. Như vậy nếu ta muốn viết nó là một số nguyên của lit và một số nguyên của mililit, nó sẽ là 3L và 750 mL.