If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:38

Thuyết minh video

Susan có 96 phút để hoàn thành bài kiểm tra ở trường. Bài kiểm tra bắt đầu vào lúc 1:59 chiều. Và Susan có tiết thực hành bóng chuyền vào lúc 4:00 chiều. Susan có bao nhiêu thời gian kể từ lúc kết thúc bài kiểm tra cho đến lúc bắt đầu tiết thực hành bóng chuyền? Nghĩ một chút xem nào. Bài kiểm băt đầu vào lúc 1:59. Đây quả là một thời điểm kì cục để bắt đầu kiểm tra, nhưng thôi chúng ta cứ làm đi. Để thầy vẽ 1 trục thời gian nhỏ ở đây. Giả sử đây là 2 đúng chiều. Tiếp theo chúng ta có 3:00 chiều. Tiếp nữa chúng ta có 4 giờ đúng chiều, đây cũng là lúc tiết thực hành bóng chuyền bắt đầu. Đây là tiết thực hành bóng chuyền. Nó sẽ bắt đầu và tiếp tục từ lúc 4:00 chiều. Và bài kiểm bắt đầu vào 1:59. Để thầy tiếp tục với trục thời gian. Ở đây là 1:00 chiều. Bài kiểm tra sẽ bắt đầu vào lúc 1:59, 1 phút trước 2:00 chiều. Chúng ta biết rằng có 60 phút trong 1 giờ. Vậy 1:59 là 1 phút trước 2:00 chiều. Thầy vẽ nó không hoàn toàn đúng tỉ lệ, nhưng ở đây sẽ là 1:59 chiều. Chúng ta còn 1 phút nữa là đến 2:00 chiều. Và tiếp theo, xem nào, chúng ta phải làm bài trong 96 phút nữa. Và tiếp theo các em cần thêm 60 phút nữa để đến 3:00 chiều. Vậy cho đến thời điểm này, chúng ta đã dùng được 61 phút tích lũy. Đây là 1 phút. Vậy đây là khoảng thời gian mà bài kiểm sẽ diễn ra kể từ khi bắt đầu. 1 phút đến 2:00 chiều, 61 phút đến 3:00 chiều. Nếu chúng ta đến 4:00 chiều, nó sẽ thêm 60 phút nữa. Nó sẽ bằng 121 phút, dài hơn thời gian kiểm tra cho phép. Chúng ta biết rằng toàn bộ bài kiểm làm trong 96 phút. Nên chúng ta sẽ có thêm một vài điểm nữa ở đây, một vài điểm như thế này. Đó là 96 phút. Và cái chúng ta cần phải tính đó là, thời gian còn lại bao nhiêu? Khoảng thời gian ở đây bằng bao nhiêu? Hay khoảng thời gian này bằng bao nhiêu, sự chênh lệch về thời gian ở đây? Và để tính nó, chúng ta cần tìm được thời điểm mà 96 phút trôi qua kể từ lúc bắt đầu bài kiểm tra. Vậy thì tại 3 giờ đúng, 61 phút đã trôi qua. Vậy thì nếu chúng ta, nếu chúng ta nói rằng, vâng, còn bao nhiêu phút nữa thì hết giờ làm bài kiểm tra? Nó sẽ bằng 96 trừ 61. Vậy lượng thời gian trôi qua sau 3 giờ bằng 96 trừ 61, bằng 35 phút. Vậy ở đây sẽ bằng 3:35. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là, có bao nhiêu thời gian giữa 3:35 và 4:00 chiều? Vâng, 1 lần nữa, 1 giờ có 60 phút. 4:00 chiều là phút thứ 60. Nên nếu chúng ta lấy 60 trừ 35, ta được 25. Do vậy cô bé còn lại tổng cộng 25 phút sau khi bài kiểm tra kết thúc trước khi cô bé đến tiết thực hành bóng chuyền. Chỉ để kiểm tra lại. Có 1 phút giữa 1:59 và 2:00, sau đó thêm 60 phút nữa. Chúng ta được tổng là 61 phút. Tiếp theo là thêm 35 phút nữa để ta được 96 phút cho bài kiểm tra. Và đó là vào lúc 3:35 chiều, cũng có nghĩa là chúng ta còn 25 phút cho tới 4:00.