If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:29

Thuyết minh video

Một bệnh viện địa phương vận động một buổi hiến máu, tại đây họ đã thu thập được tổng cộng 80 pint máu từ người hiến tặng. Bệnh viện đã hy vọng là thu thập được 8 gallon máu từ buổi hiến tặng. Vậy họ có đạt mục tiêu không? Bệnh viện đã thu thập được nhiều hơn hay ít hơn mục tiêu là bao nhiêu? Vậy thực tế họ đã thu được 80 pint. Ta chỉ cần tìm ra nó là bao nhiêu gallon, sau đó so sánh coi nó nhiều hơn hay ít hơn 8 gallon. Vậy ta bắt đầu với 80 pint. Ta có thể làm từng bước một. Các em có thể không biết có bao nhiêu pint mỗi gallon, vậy hãy tới đơn vị quart trước, và sau đó từ quart ta tới gallon. Nhưng nếu các em biết từ đầu số pint trong mỗi gallon, các em có thể thực hiện luôn. Vậy hãy chuyển cái này thành quart. Ta có 80 pint, ta phải nhân hay chia bao nhiêu để thành quart nhỉ? Chà, một cách để suy nghĩ về điều này là, các em đang đổi từ đơn vị nhỏ hơn, pint, sang một đơn vị lớn hơn, vậy các em sẽ có số đơn vị lớn hơn đó ít hơn. Vậy các em sẽ chia. Số này sẽ nhỏ hơn khi nó chuyển thành quart. Và nó sẽ nhỏ hơn theo hệ số 2 bởi vì các em có 2 pint mỗi quart. Các em sẽ không nhân với 2. Các em sẽ không có nhiều quart hơn. Các em sẽ chia nó cho 2. Hay có thể nói là nhân 1/2. Cái này tương đương với chia cho 2, và ta sẽ đảm bảo là đơn vị đó hợp lí. Ta có 1 quart cho mỗi 2 pint, hay các em có thể coi là 2 pint mỗi quart hay 1/2 quart mỗi pint. Cách nào cũng được, các đơn vị đều hợp lí, và các em cơ bản đang lấy 80 chia cho 2, hay nhân với 1/2, và các em có 40 quart. Thầy muốn đảm bảo là trong đầu các em thực hiện 2 cách. Bởi vì khi các em làm bài này mà không có giấy hay không có đơn vị ở đằng sau, các em nên nghĩ, "này, 80 pint, có 2 pint mỗi quart. Em sẽ có một nửa số quart đó. Em sẽ có 40 quart". Nhưng khi bài toán trở nên phức tạp hơn một chút, thật tuyệt nếu các em đảm bảo đơn vị bị triệt tiêu theo cách này, vậy các em biết, "OK, 1 quart bằng 2 pint. pint ở mẫu số, pint ở tử số, triệt tiêu đi, và em sẽ chỉ còn lại quart, và 80 nhân 1/2, sẽ là 40". Vậy giờ ta có 40 quart và ta có thể đổi nó sang gallon. Ta biết rằng có 4 quart mỗi gallon hay là 1 gallon có 4 quart. Và một lần nữa, ta đang đổi từ một đơn vị nhỏ hơn sang một đơn vị lớn hơn, tức là gallon. Ta biết rằng hệ số chênh lệch là 4. Bởi vì các em sẽ tới một đơn vị lớn hơn, trong đầu các em nên nói, "này, em sẽ chia nó cho 4. Em sẽ có số gallon ít hơn theo hệ số 4 bởi vì nó là một đơn vị lớn hơn". Và để đảm bảo các đơn vị hợp lí, các em phải nhớ rằng, ta có quart ở trên tử số, các em sẽ cần quart ở dưới mẫu số. Và chúng ta đang cần chuyển thành gallon, 1 gallon bằng 4 quart. Và cái này hợp lí rồi. quart sẽ bị triệt tiêu. Chú ý là các em vẫn còn chia cho 4. 40 nhân 1/4 tương đương với 40 chia cho 4, nó hợp lý mà. Ta đang đi tới một đơn vị lớn hơn. Vậy 40 nhân 1/4 bằng 10, và đơn vị là gallon. Như thế, 80 pint máu mà bệnh viện thu được là 10 gallon. Mục tiêu của họ chỉ là 8 gallon. Vậy họ có đạt mục tiêu không nhỉ? Có, họ đã hoàn thành được mục tiêu! Lượng máu thu được nhiều hơn hay ít hơn mục tiêu của bệnh viện là bao nhiêu nào? Chà, mục tiêu của họ là 8, họ thu được 10. Vậy họ đã thu được nhiều hơn 2 gallon so với mục tiêu.