If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:8:04

Thuyết minh video

Jamir đang luyện tập cho một cuộc thi và đang chạy vòng quanh một cái sân. Nếu khoảng cách vòng quanh sân là 300 yard, thì anh ấy cần chạy bao nhiêu vòng hoàn chỉnh để đạt ít nhất 2 mile? Vậy đề cho ta biết 1 vòng là bao nhiêu, nó dài 300 yard, nhưng ta cần tìm ra số vòng để chạy được 2 mile. Cách bắt đầu tốt nhất là đưa mọi thứ về cùng đơn vị. Ta có khoảng cách ở đây theo mile, ta có ở đây theo yard. Vậy hãy chuyển mọi thứ về yard. Anh ấy cần chạy 2 mile. Ta chuyển nó về yard như thế nào nhỉ? Chà, thầy không nhớ có bao nhiêu yard mỗi mile nữa, nhưng thầy nhớ có bao nhiêu feet mỗi mile. Và các em nên nhớ đâu đó trong đầu là thông thường các em có 5,280 feet mỗi mile. Các em nên biết con số này. 5,280 feet mỗi mile. Vậy nếu ta muốn đổi đơn vị, ta có thể đổi từ mile sang feet trước, rồi ta biết là có 3 feet mỗi yard, và sau đó ta sẽ có 2 mile tính theo yard. Vậy 2 mile, nếu ta muốn chuyển sang feet, ta cần mile ở mẫu số và feet ở tử số. Và lí do tại sao thầy nói như vậy là để mile bị triệt tiêu với mile kia, và ta sẽ chỉ còn lại feet ở đó. Thầy sẽ viết ra, có 5,280 feet mỗi mile, hay các em nói 5,280 feet cho mỗi 1 mile. Các em viết cách nào cũng được, nhưng giờ hãy viết như thế thôi. Và sau đó ta có thể nhân Vậy cái này sẽ là gì nhỉ? Nếu ta chỉ lấy 2 nhân 5,280. Nó sẽ bằng bao nhiêu nào? Có lẽ thầy nên lấy máy tính ra. Hay ta cũng có thể thực hiện trong đầu. Hãy nghĩ theo kiểu này: 2 nhân 80 bằng 160. 2 nhân 200 bằng 400. Vậy nó sẽ là 400 cộng 160 và bằng 560. Sau đó 2 nhân 5,000 bằng 10,000. Vậy nó là 10,560. Sau đó mile bị triệt tiêu và ta chỉ còn feet. Để thầy nhân ra thật nào. Lúc nãy thầy chỉ làm trong đầu thôi, nhưng không phải lúc nào nó cũng hữu ích. Để thầy kiểm tra lại xem 5,280 nhân 2 có đúng bằng 10,560 không. 2 nhân 0 là 0. 2 nhân 8 là 16. Nhớ 1. 2 nhân 2 là 4, cộng 1 là 5. 2 nhân 5 là 10. 10,560. Vậy anh ấy cần phải chạy 10,560 feet. Giờ ta muốn tính nó theo yard. Vậy 10,560 feet. Hãy chuyển nó qua yard nào. Chà, ta muốn nó là yard. Vậy ta cần yard ở tử số và feet ở mẫu số, để feet này triệt tiêu với feet ở kia. Và ta biết rằng có 3 feet trong mỗi 1 yard. Hay theo cách hiểu khác là các em có 1/3 yard cho mỗi foot. Và giờ ta có thể nhân lại. Nó hợp lý đó chứ. Nếu các em đi từ feet tới yard, con số nhận được phải nhỏ hơn bởi vì yard là đơn vị lớn hơn. Các em cần ít yard hơn để đi cùng khoảng cách với số feet nhất định. Ta thực hiện phép chia là hợp lý rồi. Tương tự vậy: 2 mile là hàng ngàn feet, vậy ta nhân với một số lớn hơn cũng hợp lý. Ở đây ta đang chia là đúng rồi. Hãy cùng thực hiện nào. Vậy cái này trở thành 10,560 nhân 1 chia cho 3. Nó là 10,560/3. Đó là phần đó và phần đó. Sau đó feet triệt tiêu, và ta còn lại yard. Vậy 2 mile là 10,560 chia cho 3. Hãy tìm ra xem nó bằng bao nhiêu nào. Vậy 3 bị chia bởi 10,560. Nó không bị chia bởi 1. Nó bị chia bởi 10 được 3 lần. 3 nhân 3 bằng 9. Và ta trừ đi. Ta còn 1. Đưa số 5 này xuống. Nó trở thành 15. 3 bị chia bởi 15 được 5 lần. 5 nhân 3 bằng 15. Ta không có số dư nào, tức là 0. Các em đưa xuống số 6. 3 bị chia bởi 6 được 2 lần. Để thầy kéo xuống một chút nào. 2 nhân 3 bằng 6. Trừ đi. Không có số dư nào. Đưa xuống số 0 cuối cùng. 3 bị chia bởi 0 được 0 lần. 0 nhân 3 bằng 0. Và ta không có số dư nào. Vậy 2 mile tương đương với 3,520 yard. Đó là tổng khoảng cách mà anh ấy phải chạy. Cái đó tương đương với 2 mile. Giờ ta muốn tìm ra xem có bao nhiêu vòng. Ta muốn viết cái này theo vòng chứ không phải là yard. Vậy ta cần triệt tiêu yard. Và ta cần vòng ở tử số, đúng không nào? Bởi vì khi các em nhân, yard sẽ bị triệt tiêu và ta sẽ chỉ còn lại vòng. Giờ mỗi yard là bao nhiêu vòng hay mỗi vòng là bao nhiêu yard nhỉ? Đề cho khoảng cách quanh sân là 300 yard. Vậy ta có 300 yard mỗi 1 vòng. Giờ nhân với cái ở đây. Yard sẽ bị triệt tiêu, và ta có 3,520... Để thầy dùng màu khác nhé. Ta sẽ có 3,520, ở ngay đây, nhân 1/300. Khi các em nhân vào 1, nó sẽ chỉ là 3,520 chia cho 300. Và theo đơn vị, yard bị triệt tiêu. Ta sẽ chỉ còn lại vòng. Vậy đây là số vòng anh ấy phải chạy. 3,520 chia cho 300. Chà, ta có thể ước lượng bằng mắt ở đây. 11 nhân 300 bằng bao nhiêu nào? Hãy tính gần đúng cái ở đây. Vậy nếu ta nhân 11 với 300, nó sẽ bằng bao nhiêu nào? Chà, 11 nhân 3 bằng 33, sau đó ta có hai số 0 ở đây. Vậy nó sẽ là 3,300. Nó nhỏ hơn cái này một chút. Nếu ta có 12 nhân 300, nó sẽ bằng bao nhiêu nào? 12 nhân 3 bằng 36, tiếp theo ta có hai số 0, nó sẽ bằng 3,600. Vậy cái này sẽ là 11 phẩy bao nhiêu đó. Nó lớn hơn 11, đúng không nào? 3,520 lớn hơn 3,300. Vậy khi các em chia nó cho 300 các em sẽ có một số lớn hơn 11. Nhưng số này nhỏ hơn 3,600 nên khi các em chia nó cho 300, các em sẽ có một số nhỏ hơn 12 một chút. Vậy số vòng chính xác sẽ nhỏ hơn 12 vòng một chút. Như thế thì 2 mile nhỏ hơn 12 vòng một chút thôi. Nhưng hãy đảm bảo là ta đang trả lời câu hỏi đề cho. Anh ấy cần chạy bao nhiêu vòng để đạt ít nhất là 2 mile? Vậy những cái này cho ta biết là 11 phẩy số nào đó vòng. Đó sẽ là số vòng chính xác để chạy được 2 mile. Nhưng đề hỏi ta anh ấy phải chạy bao nhiêu vòng hoàn chỉnh? 11 vòng hoàn chỉnh sẽ không đủ. Anh ấy sẽ phải chạy 12. Vậy đáp án của ta là 12 vòng hoàn chỉnh. Chữ "hoàn chỉnh" cho ta biết người ta cần một số nguyên vòng. Ta không thể chỉ chia cái này ra. Nếu ta chia nó, ta sẽ có 11 phẩy số nào đó. Các em có thể giải ra bằng máy tính hay bằng tay nếu các em muốn. Nhưng ta phải chọn ít nhất 12 bởi vì nó là số nguyên vòng nhỏ nhất cho ta ít nhất là khoảng cách ở đây, hay số vòng tương đương với 2 mile.