If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:7:08

Thuyết minh video

Một thang máy tiêu chuẩn trong một tòa nhà cao tầng có thể chứa được tối đa 1 và 1/2 tấn. Giả sử cân nặng trung bình của một người lớn là 160 pound, số người lớn tối đa có thể đi trong thang máy an toàn là bao nhiêu nào? Vậy điều ta cần làm là tìm ra cân nặng tối đa mà thang máy có thể chứa được theo pound. Và sau đó nói có bao nhiêu người lớn tất cả? Đề cho ta khối lượng lớn nhất theo tấn. Đó là 1 và 1/2 tấn. Giải các phân số không thực sự luôn luôn dễ dàng hơn các hỗn số, vậy hãy viết cái này thành một phân số không thực sự. 1 và 1/2 tấn tương đương với-- chà, 1 tấn là 2 nửa sau đó các em thêm vào 1 nửa nữa, đó là 3 nửa. Vậy các em có 3/2 tấn. Hay cách khác suy nghĩ về điều này là 2 nhân 1 bằng 2, cộng 1 bằng 3. Như thế sức chứa tối đa là 3/2 tấn. Hãy nghĩ xem nó là bao nhiêu pound nhé. Và để làm điều đó ta phải biết rằng có 2,000 pound mỗi tấn. Để thầy viết ở trên này. Ta biết rằng có 2,000 pound mỗi tấn. Điều này không được cho trong bất kì đề bài nào. Nó là điều thầy có được từ kinh nghiệm, và khi nhớ được thì rất tốt, đó là thông thường 1 tấn bằng 2,000 pound. Vậy thầy sẽ viết nó ra ở đây. Giờ sao ta chuyển 3/2 tấn này thành pound nhỉ? Chà, ta sẽ nhân nó với một số, và các đơn vị sao cho tấn bị triệt tiêu. Vậy ta cần tấn ở mẫu số để nó triệt tiêu với tấn ở trên này. Và ta cần pound ở mẫu số. Đó chính là điều ta viết ở trên này. Có 2,000 pound cho mỗi 1 tấn, hay các em có thể nói 2,000 pound mỗi tấn. Các em có thể đặt số 1 ở đó, nhưng thật sự nó không hề thay đổi giá trị của biểu thức. Giờ nếu ta lấy 3/2 tấn nhân 2,000 pound mỗi tấn, điều sẽ xảy ra là tấn bị triệt tiêu. Đó là toàn bộ mục đích của việc nhân nó với cái này. Và chúng ta sẽ còn 3/2 nhân 2,000, đơn vị duy nhất còn lại là pound. Nếu các em làm theo cách này thì các em sẽ không bao giờ bị rối loạn. Các em biết rằng đơn vị sẽ bị triệt tiêu để các em có đơn vị đúng. Nhưng nếu các em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, nó cũng nên hợp lý một chút. Nếu có 2,000 pound mỗi tấn và có 1 và 1/2 tấn, thầy nên lấy 1 và 1/2 nhân 2,000 để có số pound. Nó hợp lý rồi. Ta biết rằng 1 và 1/2 nhân 2,000 bằng 3,000, nhưng ta sẽ phân tích nó ở đây. 3/2 nhân 2,000 bằng bao nhiêu nhỉ? Chà, thầy vừa nói các em đáp án rồi. Thật ra ta có thể rút gọn nó ở đây. Cái này sẽ bằng 3 nhân 2,000/2 pound. Ta có thể chia cả tử và mẫu số cho 2. Cái này sẽ trở thành 1,000, và cái này sẽ trở thành 1, vậy nó là 3 nhân 1,000 pound, tức là 3,000 pound. Vậy điều nãy giờ ta làm là, ta vừa tìm ra sức chứa tối đa của thang máy. Nó có thể chứa 1 và 1/2 tấn, cũng chính là 3,000 pound. Giờ ta cần tìm ra 3,000 pound tương đương với bao nhiêu người lớn nặng 160 pound? Hay bao nhiêu người lớn 160 pound sẽ nặng tổng cộng 3,000 pound nhỉ? Chà, ta chỉ cần chia cho 160. Và nếu các em muốn đảm bảo là đơn vị phù hợp, nhớ là ta muốn đơn vị ở đáp án là "người", và ta cần pound bị triệt tiêu. Vậy ta có pound ở tử số, và nếu ta chia cho pound, pound sẽ bị triệt tiêu. Giờ ta muốn đáp án của ta là người, hay là những người cũng được. Dùng "người" nhé. Ngữ pháp số nhiều hay số ít có vẻ phức tạp một chút, nhưng thầy nghĩ các em cũng hiểu mà. Giờ nếu ta viết cái này ra, nó sẽ cho ta biết gì nhỉ? 1 người nặng 160 pound, vậy cứ 1 người là 160 pound. Chú ý nhé, nếu ta nhân hai biểu thức này lại, pound sẽ bị triệt tiêu. Ta sẽ chỉ còn lại người. Ta lấy 3,000 nhân 1/160, nhưng thật ra nó chỉ là lấy 3,000 chia cho 160, điều này hợp lý thôi. Ta có sức chứa là 3,000. Mỗi người nặng 160 pound. Chia cho 160. Nó cho ta biết có bao nhiêu người. Với cách này các em biết là các đơn vị đều hợp lý. Vậy cái này sẽ bằng với 3,000/160 người. Đó là sức chứa tối đa của thang máy theo số người trung bình. Giờ cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Chà, ta có thể chia cả tử số và mẫu số cho 10. Nếu ta chia cả tử số và mẫu số cho 10, nó trở thành 300/16. Nếu ta chia 300 cho 2, nó trở thành 150. Nếu ta chia 16 cho 2, nó trở thành 8. Giờ xem nào, ta có thể làm thêm gì nữa nhỉ? Ta có thể chia cho 2 lần nữa. Để thầy viết lại. Vậy cái này chính là 150/8 người. 150, ta có thể chia cho 2. Nó cho ta 75. Và nếu các em lấy 8 chia cho 2, nó bằng 4. Vậy ta có 75 chia cho 4 người. Để thầy phân tích ra nào. Các em có 75 chia cho 4. 4 bị chia bởi 7 được 1 lần. 1 nhân 4 bằng 4. Các em trừ đi. 7 trừ 4 bằng 3. Đưa số 5 này xuống. 4 bị chia bởi 35 được 8 lần. 8 nhân 4 bằng 32. Các em trừ đi. 5 nhân 2 bằng 3. Sau đó các em có một dấu thập phân. Ta sẽ qua bên phải của hàng đơn vị. Giờ ta sẽ tới hàng phần chục. Ta có thể đưa xuống một số 0 ở đây. 4 bị chia bởi 30 được 7 lần. 7 nhân 4 bằng 28. Các em trừ đi. Các em có 2. Đưa xuống một số 0 khác. 4 bị chia bởi 20 được đúng 5 lần. 5 nhân 4 bằng 20, và thế là ta xong rồi. Vậy biểu thức ở đây chính là-- 3,000 chia cho 160, hay là 150 chia cho 8, 75 chia cho 4, tất cả đều thành 18.75 người, chính là sức chứa của thang máy này. 18.75 người khối lượng trung bình 160 pound sẽ nặng 3,000 pound. Nhưng đề có muốn một số thập phân không nhỉ? Số lượng người lớn tối đa có thể đi thang máy an toàn là bao nhiêu nhỉ? Chà, nếu họ đều có cân nặng trung bình thì số lượng người lớn tối đa, bởi vì ta không thể chỉ có 3/4 của một người, hay 75/100 của một người nên số lượng tối đa sẽ là 18. Nếu các em có 19 người lớn cân nặng trung bình, như thế sẽ quá nặng, và thang máy sẽ bị rơi hay gì đó.