If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:48

Thuyết minh video

Đề bài hỏi rằng, 4 và 1/2 yard bằng bao nhiêu inch? Và ta sẽ đổi nó theo 2 cách. Thứ nhất, chúng ta sẽ xem 4 yard bằng bao nhiêu inch và 1/2 của 1 yard bằng bao nhiêu inch? Và nó sẽ là 4 cộng 1/2 yard. Hay chúng ta có thể chuyển nó sang phân số không thực sự trước rồi sau đó mới đổi. Nhưng trước khi thầy làm điều đó, nghĩ xem 1 yard bằng bao nhiêu inch. Nếu thầy có 1 yard, chúng ta đã biết rằng 1 yard bằng 3 feet, đúng không nào? Và khi các em đang thắc mắc rằng, tại sao thầy lại nhân 3 thay vì nói rằng 1 yard bằng 3 feet? Cách dễ nhất để hiểu đó là các em sẽ có 1 giá trị lớn hơn ở đây, và các em cũng muốn có các đơn vị này triệt tiêu lần nhau. Vậy yard sẽ triệt tiêu cho yard. Thầy có 1 yard bằng 3 feet, là điều mà chúng ta đã biết. Thầy chỉ muốn chỉ ra làm thế nào chúng triệt tiêu nhau thôi. Vậy 1 foot có bao nhiêu inch? Vâng, chúng ta đã biết rằng 1 foot có 12 inch. Và cũng lý luận tương tự như ở đây, inch là đơn vị đo nhỏ hơn nên dễ hiểu nếu chúng ta nhân nó cho 12. 3 feet sẽ bằng nhiều inch hơn, nên ta đang nhân cho 12. Và các đơn vị này cũng triệt tiêu nhau-- foot ở tử só, foot ở mẫu số. 3 nhân 12 rồi chia cho 1 thì bằng 36 inch. Các em có lẽ đã biết điều đó. Nhưng thật tuyệt nếu các đơn vị này mất đi như thế này. Ta biết rằng 1 yard bằng 36 inch. Hay có 36 inch cho mỗi 1 yard. Và bây giờ chúng ta có thể viết lại nó, hay ta có thể chuyển nó sang dạng phân số không thực sự. Đầu tiên thầy sẽ tách nó ra là 4 yard cộng với 1/2 yard. Ta có thể nói rằng đây là 4 yard. 4 yard sẽ bằng-- vâng, chỉ cần nhân nó cho 36 inch, 36 inch cho mỗi 1 yard. Các đơn vị yard triệt tiêu. 4 nhân 36 bằng 120, cộng 24, bằng 144. Vậy nó bằng 144 inch. Đó chỉ mới là 4 yard. Nếu chúng ta đổi 1/2 yard, 1/2 của 1-- thầy đoán là 1/2 yard, một lần nữa, nhân 36 inch/yard, các yard triệt tiêu. 1/2 nhân 36 bằng 18 inch. Vậy 4 và 1/2 yard bằng với 4 yard cộng 1/2 yard, và bằng 144 inch cộng 18 inch, cho ta-- chúng ta sẽ cộng nháp ở trên bên phải này, 144 cộng 18. 4 cộng 8 bằng 12. 4 cộng 1 bằng 5. Các em có 1 ở trên này, vậy nó là 6, và cuối cùng ta có 1. Khi các em cộng chúng lại, các em được 162 inch. Cách khác để làm nữa đó là chuyển hỗn số này về dạng phân số và sau đó nhân cho đơn vị. Chúng ta sẽ làm cách đó. Nếu thầy có 4 và 1/2-- để thầy viết 4 và 1/2. Thầy đang cố tìm một màu thích hợp. Vậy nếu thầy có 4 và 1/2, thì cũng bằng-- 4 cũng bằng với 8/2. Chúng như nhau-- để thầy viết theo cách này. 4 và 1/2 cũng bằng với 4 cộng 1/2, cũng bằng với-- nếu ta muốn có cùng mẫu số 2 ở đây hay như 1/2 ở đây, thì nó sẽ bằng với 8/2. Hay các em có thể nói rằng 4/1 bằng với 8/2, nếu chúng ta muốn có cùng mẫu số, vậy 8/2 cộng 1/2. Thực ra thì, để thầy viết theo cách này, để các em thực sự hiểu được chúng ta đang làm gì. 4 cũng là 4/1. Vậy nó bằng 4/1 cộng 1/2. Nếu chúng ta muốn tìm mẫu số chung, thì nó là 2. Vậy thì 4/1 chính là 8/2 cộng với 1/2, bằng 9/2. Thầy đã làm cách này, nó dài hơn chút, nhưng các em sẽ thực sự hiểu chúng ta đổi nó như thế nào, tại sao nó-- hi vọng rằng về mặt khái niệm nó có ý nghĩa trực quan, rằng tại sao 4 và 1/2 lại bằng 9/2. Nhưng nếu các em muốn quá trình đơn giản hơn, các em chỉ cần nói, nhìn này, 4 nhân 2 bằng 8. 8 cộng 1 bằng 9. Và nó cho các em số 9 ở đây, vậy 9/2. Ta có 9/2 yard cần phải đổi sang inch. Cũng quy trình tương tự-- nhân với 36 inch/yard. Yard ở trên tử, yard ở dưới mẫu. Chúng ta còn lại 9/2 nhân 36. Chúng ta có thể nói rằng nhân với 36/1 nếu thích, 36 inch cho mỗi 1 yard. 36-- hay số 36 cũng chính là 36/1. Và chúng ta chỉ còn lại đơn vị là inch. Chúng ta chỉ còn lại inch. Và ở đây chúng ta có nhiều cách để tối giản nó. Có lẽ cách dễ nhất để tối giản nó là chúng ta có thể chia cả tử và mẫu cho 2. Thầy sẽ viết theo cách này. Thầy không muốn bỏ qua các bước. Ta có 9 nhân 36 trên 2 nhân 1, hay trên 2 inch. Và chúng ta có thể chia cả tử và mẫu cho 2 để tối giản nó. Chúng đều chia hết cho 2. 36 chia 2 bằng 18. 2 chia 2 bằng 1. Chúng ta chỉ còn lại 9 nhân 18 inch. Chúng ta chỉ cần nhân 9 với 18. Để thầy nháp ở đây. 18 nhân 9. 8 nhân 9 bằng 72. 1 nhân 9 bằng 9, cộng 7 bằng 16, vậy ta được 162 inch. Vậy kết quả là 162 inch, và chúng ta đã làm xong.