If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:10

Thuyết minh video

Đề bài yêu cầu chúng ta phân loại các đơn vị đo đường sau thành hai loại: hệ đo lường Anh-Mỹ và đơn vị hệ mét. Chỉ có hai hệ này thôi. Nên các em cố gắng làm quen với chúng nhé. Sau đó chúng ta sẽ phải xác định xem các đơn vị này là đơn vị đo độ dài, cân nặng, hay thể tích. Chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu đầu tiên trước, xem thử các đơn vị này là hệ Anh-Mỹ hay hệ mét. Lít là đơn vị hệ mét. Các em sẽ sử dụng lít trong hệ mét. Gallon lại là đơn vị trong hệ Anh-Mỹ. Chúng ta đã gặp nó trong những video trước. Nếu các em đổ xăng ở các nước Châu Âu trừ nước Anh, họ sẽ bán theo đơn vị là lít. Nhưng ở Mỹ, các em sẽ mua xăng theo đơn vị gallon. Lát nữa chúng ta sẽ xem những đơn vị này có phải là đơn vị thể tích hay không. Đề-xi-gam, đây là hệ mét. Nhìn chung khi các em nhìn thấy những đơn vị bắt đầu bằng đề-xi, xăng-ti, ki-lô, đó là những đơn vị của hệ mét. Chẳng có ai gọi là ki-lô pound cả. Thầy nghĩ là các em cũng có thể gọi vậy, nhưng thực ra chẳng ai nói thế cả. Mi-li-mét cũng vậy, cũng là hệ mét. Gam cũng là hệ mét. Mét chắc chắn là hệ mét. Foot là một đơn vị của hệ Anh-Mỹ. Về chuyện nó là đơn vị của đại lượng gì thì chúng ta sẽ nói sau. Ki-lô-gam, cũng lại là đơn vị hệ mét. Trong trường hợp các em vẫn chưa hiểu thầy đang làm gì thì thầy đang chia màu xanh cho hệ mét, và màu hồng cho hệ Anh-Mỹ. Xăng-ti-lít (mi-li-lít), hệ mét. Xăng-ti-mét, hệ mét. Các em có thể thấy hai trường hợp này bắt đầu bằng xăng-ti. Xăng-ti nghĩa là 1/100. Cốc là đơn vị hệ Anh-Mỹ. Thầy phải đánh dấu bằng màu hồng. Cốc là đơn vị hệ Anh-Mỹ. Mét là hệ mét. Pound, hệ Anh-Mỹ. Inch, hệ Anh-Mỹ. Ounce, cũng là hệ Anh-Mỹ. Và cuối cùng là yard, cũng là hệ Anh-Mỹ. Chúng ta đã chia các đơn vị xong. Nhưng đơn vị đóng khung màu hồng được sử dụng ở Anh và Mỹ, còn màu xanh thì được sử dụng ở những nước còn lại và thực ra là ở vài nơi trên nước Mỹ nữa. Thầy nghĩ sự khác nhau giữa hai hệ đơn vị này làm cho mọi người hơi bực mình một chút, và thực ra hệ mét có vẻ khoa học hơn. Khi nhắc đến một đơn vị ta có thể dễ dàng hình dung hơn, chúng ta sẽ nói rõ hơn về việc này sau. Tiếp theo chúng ta cần xác định từng đơn vị này là đơn vị của độ dài, cân nặng/khối lượng... thật ra hai từ này không giống nhau hoàn toàn đâu. Khối lượng là bản chất của một vật ta có. Cân nặng lại nghiêng về lực hấp dẫn tác dụng trên khối lượng đó. Và nó sẽ thay đổi tùy theo em đang ở trên hành tinh nào. Nhưng trên trái đất thì hai từ này có thể thay thế cho nhau nên chúng ta sẽ làm thế. Sau đó các em có thể tích, hay khoảng không gian mà một vật chiếm. Đây là độ dài. Nó chỉ thay đổi theo 1 chiều thôi. Khối lượng là lượng chất ta có. Cân nặng là độ lớn lực hấp dẫn trên một hành tinh tác dụng lên vật của ta. Và thể tích là khoảng không gian mà vật chiếm. Suy nghĩ thử nhé. Lít là thể tích. Đây là thế tích. Khoảng không gian mà vật chiếm. Gallon cũng là thể tích. Và là theo hệ Anh-Mỹ. Còn ở những nước dùng hệ mét người ta sẽ dùng lít. Đây là gam. Gam là đơn vị của khối lượng. Đề-xi-gam thì bằng 1/10 gam. Mi-li-mét Có chữ mét ở đây là đơn vị đo độ dài. Mi-li-mét bằng 1/1 000 của một mét. Foot cũng là đơn vị đo độ dài. Ki-lô-gam bằng 1 000 gam. Ki-lô nghĩa là một ngàn. Gam, chúng ta đã nói rồi, là đơn vị đo khối lượng. Xăng-ti-lít, bằng 1/100 lít. Lít, chúng ta đã biết, là đơn vị thể tích. Xăng-ti-mét, chúng ta cũng đã biết Có chữ mét là đơn vị đo độ dài. Xăng-ti-mét bằng 1/100 mét. Vậy đây là đơn vị đo độ dài. Cốc, chúng ta đã gặp nhiều lần rồi. Đây là đơn vị thể tích, độ lớn của khoảng không gian mà một vật chiếm. Mét là độ dài. Chúng ta đã gặp nhiều lần rồi. Pound, thực ra là đơn vị của cân nặng. Inch là đơn vị độ dài. Chúng ta đã quá quen với nó rồi. Và ounce, các em phải cần thận 1 ounce bằng 1/16 một pound. Đó là đơn vị cân nặng. Còn khi viết là fluid ounce, ta đang nói về 1/16 của một pint, nên cũng là đơn vị thể tích. Nhưng vì ở đây chỉ là ounce, nên đây là đơn vị khối lượng, 1/16 của một pound. Và cuối cùng, một yard là đơn vị độ dài. Vậy là xong.