If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:23

Thuyết minh video

16 fluid ounce cộng 3 pint cộng 4 quart bằng với bao nhiêu gallon nhỉ? Thứ kì lạ mà ta chưa từng gặp bao giờ ở đây là 16 fluid ounce này. Ta đã gặp ounce rồi, nhưng không phải là fluid ounce. Và thật ra chúng là những thứ rất khác nhau. fluid ounce là đơn vị thể tích. fluid ounce đo thể tích, cũng như cup, pint, quart và gallon. Trong khi đó ounce đo khối lượng. Cái này có lẽ sẽ làm các em rối rắm một chút, cũng có thể là đỡ hơn. 1 fluid ounce nước, ở nhiệt độ và áp suất chuẩn, sẽ nặng hơn một chút so với 1 ounce. Đó là lí do tại sao chúng lại gần giống nhau. 1 fluid ounce nước có khối lượng không khác nhiều lắm so với 1 ounce, nhưng cơ bản là chúng khác nhau. Đây là thể tích. Đây là khối lượng. Giờ 1 fluid ounce, có nhiều cách các em có thể suy nghĩ về nó. Một là các em có 8-- để thầy viết nó ở đây-- các em có 8 fluid ounce mỗi cup. Hay là bởi vì có 2 cup mỗi pint, các em cũng có 16 fluid ounce mỗi pint. Các em có thể coi theo kiểu nào cũng được. Hay các em có thể nói là các em có 32 fluid ounce mỗi quart. Rồi các em cũng có thể nhân nó với 4, và đó là số fluid ounce các em có mỗi gallon. ounce là đơn vị đo khối lượng, các em có 16 ounce mỗi pound. Và bởi vì thầy đã nói các em là 1 fluid ounce lớn hơn 1 ounce một chút, các em có thể phát hiện ra là, này, 1 pint nước, ở nhiệt độ và áp suất chuẩn sẽ nặng hơn một chút. Gần 1 pound, hay thật ra là hơn 1 pound một chút, nhưng xấp xỉ bằng với pound. Vậy điều đó sẽ làm mọi thứ đơn giản hơn một chút, hay là khó khăn hơn nhỉ. Giờ hãy thật sự giải quyết bài toán này nào. Vậy ta có 16 fluid ounce. Thầy vừa nói các em là có 16 fluid ounce mỗi pint. Vậy 16 fluid ounce, để thầy viết nó ở đây. 16 fluid ounce nhân-- giờ ta cần fluid ounce bị triệt tiêu, ta cần fluid ounce ở mẫu số, nhân fluid ounce. Giờ có bao nhiêu fluid ounce trong mỗi pint nhỉ? Ta cần pint ở tử số để cái này và cái này triệt tiêu. Ta vừa thấy điều đó, có 16 fluid ounce mỗi pint, hay là 1/16 pint mỗi fluid ounce. Cách nào cũng được. Nhưng ta thấy cái này và cái này sẽ triệt tiêu. Vậy là 16 trên 16, bởi vì 16 nhân 1, chia cho 16, bằng với 1 pint. Ta biết rằng 16 fluid ounce bằng 1 pint. Nếu ta có 16 fluid ounce ở đây, nó sẽ là 1 pint ở kia. Vậy ta có 1 pint cộng 3 pint khác, nếu ta cộng tất cả phần này lại với nhau, 1 pint cộng 3 pint bằng 4 pint. Giờ ta có 4 pint, hãy chuyển sang quart nào. Ta biết rằng có 2 pint mỗi quart. Hay có thể suy nghĩ theo cách này, ta muốn pint triệt tiêu, hay là 1 quart bằng 2 pint, hoặc là có 1/2 quart mỗi pint. Và ta viết theo cách này, thay vì 2/1 bởi vì ta muốn quart ở tử số, và pint ở mẫu số, để cái đó và cái đó triệt tiêu. Nó hợp lý đó chứ. Nếu các em chuyển từ một đơn vị nhỏ hơn sang một đơn vị lớn hơn, các em sẽ có số ít hơn. Vậy cơ bản các em đang chia cho 2. 4 nhân 1/2, hay 4 chia cho 2, bằng với 2 quart. Vậy nguyên phần ở đây, 4 pint này, bằng với 2 quart. Nó là 2 quart. Các em có thể thể hiện nó ra. 2 cái này tạo nên 1 quart, như thế 4 cái này sẽ là 2 quart. Các em có 2 quart ở đây, cộng thêm 4 quart. 2 quart cộng 4 quart này sẽ bằng với 6 quart. Vậy nguyên lượng ở đây là 6 quart. Và chúng ta phải chuyển nó sang gallon. Để thầy viết lại ở đây. Ta có 6 quart và ta muốn đổi sang gallon. Vậy ta cần gallon ở tử số, và quart ở mẫu số, để nó triệt tiêu với quart ở đây khi ta nhân vào. Có bao nhiêu quart trong 1 gallon nhỉ? 1 gallon là 4 quart. Hay có 1/4 gallon mỗi quart. Giờ ta có thể nhân vào. quart bị triệt tiêu. Các em có 6 nhân 1/4, tức là 6/4 gallon. Và ta có thể rút gọn nó đi. Ta có thể chia cả tử số và mẫu số cho 2. Cái này chính là 3/2 gallon. Vậy 3/2 sẽ là một đáp sô thỏa mãn ở đây. Nó sẽ là 3/2 gallon. Nếu các em muốn viết thành hỗn số, 3 chia cho 2 bằng 1 với số dư là 1. Như vậy nó là 1 và 1/2 gallon. Đáp án nào cũng được chấp nhận hết.