If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:02

Thuyết minh video

Chúng ta được yêu cầu sắp xếp lại những kích thước này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Và ta có các kích thước ở các đơn vị khác nhau. Cái này là decamet, tiếp theo là met, sau đó ta có millimet, rồi tới centimet. Vậy cách thầy sẽ giải nó là, thầy sẽ thử đổi chúng về cùng một đơn vị, có lẽ là met, và sau đó so sánh chúng theo met. Vậy hãy thực hiện nào. Cái này chỉ là hình chụp lại màn hình mà ta vừa thấy. Hãy chuyển mỗi cái này thành met nào. Vậy cái đầu tiên ta có ở đây là 1 decamet. Và ta phải tự nhắc lại deca có nghĩa là gì. Chà, deca bằng với 10 met. Thật ra để thầy thêm vào một số cái nữa, để chúng ta biết hết những tiền tố mà ta có thể có. Vậy các em có deca. Các em có hecto, nó sẽ là 100. Các em có kilo, nó sẽ là 1,000. Và sau đó, dĩ nhiên, các em vừa thấy met, và nó không có tiền tố nào cả. Nó sẽ bằng 1 nếu các em không có tiền tố nào ở đằng trước met. Tiếp theo các em có 1/10 của met, nó là decimet, vậy cái này là 1/10. Sau đó các em có centi, tức là 1/100. Tiếp theo các em có mili, tức là 1/1,000. Vậy hãy dùng thông tin ở ngay đây để tìm ra mỗi cái này là bao nhiêu met. Vậy 1 decamet-- ta vừa thấy decamet có nghĩa là 10. Nó là 1 nhân 10 met. Vậy cái này sẽ bằng với 10 met. Vậy cái ở đây là 10 met. Cái này đã được viết theo met rồi. Nó là 13 met. Tiếp theo ta có 15,000 milimet, nhưng mili có nghĩa là 1/1,000, Vậy nó là 15,000 nhân 1/1,000 met. Mỗi milimet là 1/1,000 met. Các em có thể coi là thay vì viết 1 mili ở đây, thầy viết 1/1,000. Vậy 15,000 nhân 1/1,000, nó sẽ chỉ còn là 15. Cái này sẽ là 15 met. Cái này là 15 met. Hay cách khác để nghĩ về nó là, nhìn này, 1,000 milimet bằng với 1 met. Vậy hãy chia cái này thành những nhóm 1,000. Đây cơ bản là 15 nhóm 1,000. Đây là 15 nhóm 1,000 milimet, vậy nó sẽ là 15 met. Và cuối cùng, ta có 1,900 centimet. 1,900, thay vì viết centi, thầy sẽ viết là 1/100 met. Chà, 1,900 nhân 1/100 là 19, vậy cái này bằng 19 met. Cách khác để suy nghĩ về điều này là, cái này là 19 nhóm 100 centimet, và 100 centimet bằng với 1 met. Vậy đây là 19 met. Hãy trở về bài toán thật sự nào. Hãy tự nhắc bản thân nhé. Cái ở đây là 10 met. Đây là 13 met, vậy là 10, 13. Cái ở đây là 15 met, và cái ở đây là 19 met. Vậy thật ra, thứ tự mà đề đã cho ta, ta có thể chuyển đổi nếu ta muốn. Nhưng thứ tự mà đề đã cho ta chính là thứ tự từ nhỏ đến lớn. Đây là 10 met, 13 met, 15 met, và 19 met.