If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:54

Thuyết minh video

549 phút là bao nhiêu giờ nào? Chúng ta có thể viết nó là một số thập phân hay một phân số. Vậy cơ bản là chúng ta sẽ lấy 549 phút và chia thành những nhóm 60. Tại sao lại là 60 nhỉ? Bởi vì ta biết rằng 1 giờ bằng 60 phút. Vậy cơ bản là chúng ta đang nói, có bao nhiêu nhóm 60 phút mà ta có thể chia 549 thành. Hay cách suy nghĩ khác là 549 chia thành nhóm 60 sẽ bằng bao nhiêu nào. Đây là số giờ mà ta sẽ có. Hãy cùng thực hiện nhé. Hãy lấy 549 và chia cho 60. Xem nào, 54 chia cho 6 được 9 lần. Vậy 540 chia cho 60 được 9 lần. Chúng ta sẽ dư ra một chút. Ta có 9 nhân 60 bằng 540. Ta trừ đi. Ta còn dư 9. Và giờ xem nào, ta dư ra một chút, vậy ta sẽ có một số thập phân. Hãy đặt dấu thập phân ở ngay đây và hãy cho thêm vài số 0 ở đó. Hãy đưa xuống một số 0. Vậy hãy đưa xuống một số 0. 90 chia 60 được 1 lần. 1 nhân 60 bằng 60. Và ta trừ đi. Ta có 30. Hãy đưa xuống một số 0 nữa. Như vậy ta có 300. 300 chia 60 được 5 lần. 5 nhân 60, 5 nhân 6 là 30, vậy 5 nhân 60 bằng 300. Trừ đi và thế là ta xong rồi. Vậy các em chia 549 thành các nhóm 60. Các em có thể chia thành 9.15 nhóm 60 phút. 1 nhóm 60 phút là 1 giờ. Vậy 549 phút này là 9.15 giờ. Thầy muốn đảm bảo là ta có thể thể hiện nó chính xác. Vậy hãy biểu diễn xem 9.15 giờ thực sự trông như thế nào. Để thầy vẽ một trục nhỏ ở đây, và ở phía trên thầy sẽ đánh dấu giờ, ở dưới thầy sẽ đánh dấu phút. Vậy đây là 0 giờ, 0 phút. Và giờ ta có 1 giờ, tức là 60 phút. Giờ ta có 2 giờ, tức là 120 phút. Sau đó ta có 3 giờ, tức là 180 phút. Tiếp theo các em có 4 giờ, tức là 240 phút. 5 giờ là 300 phút. 6 giờ là 360 phút. 7 giờ, có lẽ thầy hết chỗ rồi, là 420 phút. Để thầy sao chép và dán lại cái này ở chỗ có nhiều chỗ trống hơn. Để thầy xoá cái này đi. Sau đó dán lại nó ở chỗ nào mà thầy không bị vướng vào những chỗ khác mà thầy đã giải. Được rồi. Vậy các em có 8 giờ là 480 phút. Tiếp theo các em có 9 giờ. Chú ý là mỗi lần thầy đều thêm vào 60 phút. 9 giờ là 540 phút. Hay nghĩ theo cách khác là, nếu mỗi giờ là 60, 9 nhân 60 bằng 540. Và ta không chỉ muốn đi tới 540. Ta còn lại 9 nữa. Ta phải đi thêm 9 phút nữa để tới 549. Vậy các em còn dư ra 9 phút. Hay suy nghĩ theo cách khác, 549 là 9 giờ. Sau đó còn em còn dư ra 9 phút. Và 9 phút là bao nhiêu phần của 1 giờ nào? 60 phút là toàn bộ 1 giờ. Vậy 9 phút là 9/60 của 1 giờ. Vậy các em có thể viết như thế này. Nó là 9 và 9/60 giờ. Hay ta có thể viết nó là một phân số tương đương. 9/60 vẫn giữ nguyên nếu ta chia cả tử và mẫu cho 3, và nó chính là 3/20. Vậy ta có thể viết cái này là 9 và 3/20. Và 3/20, chà, ta có thể tìm ra cái đó sẽ bằng bao nhiêu. Xem nào, 20 chia cho 3. Chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn 1, vì 3 nhỏ hơn 20. Vậy hãy thêm một vài số 0 ở đây. 20 không bị chia bởi 3, nhưng nó bị chia bởi 30 được. 1 nhân 20 bằng 20. Trừ đi, ta còn 10. Đưa một số 0 xuống. 20 bị chia bởi 100 được 5 lần. 5 nhân 20 bằng 100. Vậy là ta xong rồi. Chú ý nhé, 3/20 cũng hoàn toàn giống vậy. 9 và 3/20 chính là 9 và 15/100. Tất cả đều là những đáp án tương đương.