If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:04

Thuyết minh video

Hãy đổi 37 centimet thành met. Để thầy viết nó ở đây. 37, và thầy sẽ viết centi bằng màu khác để nhấn mạnh tiền tố này. 37 centimet, và ta muốn chuyển nó thành met. Vậy chúng ta cần phải tự nhắc lại xem tiền tố centi có nghĩa là gì. Centi có nghĩa là 1/100, hay 1 phần trăm của 1 met. Vậy thật ra cái này đang nói tới 37 phần trăm met, hãy viết theo kiểu này nhé. Cái này chính là 37/100 của 1 met. 1/100 met. Đây là những phát biểu tương đương. Vậy 37/100 của 1 met là bao nhiêu nhỉ? Cái đó sẽ là 37/100 của 1 met, và có thể viết lại nếu các em muốn viết một số thập phân, đó là số "0." các em có thể coi nó là 3/10 và 7/100, hay 37/100. Vậy là 0.37, 0.37 met. Cách khác mà các em có thể suy nghĩ về bài này là "nhìn này, em đang đi từ centimet đến met. Em có 100. Em cần 100 centimet để đi tới 1 met, vậy em sẽ phải chia cho 100 để tìm ra số met mà em có". Và các em luôn phải kiểm tra lại thực tế nhé. Nếu thầy đổi từ centimet sang met, thầy sẽ có một số nhỏ hơn hay lớn hơn nhỉ? Chà, dù thầy có bao nhiêu centimet đi nữa, thì thầy cũng sẽ có số met nhỏ hơn. Met là đơn vị lớn hơn. Vậy các em phải có một giá trị nhỏ hơn ở đây, và nó phải là một giá trị nhỏ hơn theo hệ số 100. Vậy cơ bản là các em sẽ khởi đầu với 37 centimet. Để thầy viết theo kiểu này, 37 centimet. Thật ra, hãy đi qua các đơn vị ở ngay đây. Giờ nếu các em muốn chuyển nó thành decimet, vậy cái này là 1/100. Nếu là decimet thì nó là 1/10. Vậy các em sẽ chia ra. Đây sẽ là 3.7 decimet. Để thầy viết là 3.7 decimet. Và 1 decimet bằng 1/10 met, như thế các em sẽ chia cho 10 một lần nữa. Vậy đây là 0.37 met. Vậy một hướng các em có thể đi là từ centimet sang met, các em sẽ chia cho 100. Chia cho 100, các em sẽ chuyển dấu thập phân sang bên trái 2 lần. Chuyển 1 lần là chia cho 10. Còn chuyển 2 lần là chia cho 100. Vậy các em có 0.37 met.