If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Metric units of length review (mm, cm, m, & km)

Review the size of millimeters, centimeters, meters, and kilometers and how to convert between them.  Then, try some practice problems.
Sắp xếp theo: