If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Đo lường và dữ liệu

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Đo lường và dữ liệu với 9 câu hỏi này.

Về bài này

Chúng ta đo lường tất cả mọi thứ: thời gian, khoảng cách, kích thước, cân nặng, thể tích... Cái gì cũng có thể đo được, vấn đề chỉ là ta sử dụng đơn vị đo gì, đơn vị đó được xây dựng, so sánh và chuyển đổi như thế nào. Câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong chuỗi bài học này.