If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:49

Thuyết minh video

Tứ giác dưới đây là loại tứ giác gì? Hãy xét cụ thể nhất có thể với các con số. Vì vậy nó rõ ràng là một hình tứ giác Ta có 4 cạnh Và ta thấy có 2 cặp cạnh song song. Hoặc chúng ta cũng có thể nói có hai cặp cạnh đồng nhất ở đây Cạnh này song song và bằng cạnh này. Cạnh này song song bằng cạnh này. Vậy ta đang có một hình bình hành. Hãy làm thêm bài nữa nhé. Ở đây ta có hình khá giống với hình trước. Ta có hai cặp cạnh song song. Nhưng tất cả các cạnh không bằng nhau. Nếu tất cả chúng đều bằng nhau, Ta sẽ có một hình thoi. Nhưng ở đây, chúng không bằng nhau. Cạnh này song song và bằng nhau với cạnh đối diện. Cạnh này song song và bằng với cạnh đối diện. Vậy đây cũng là một hình bình hành. Giờ thì thú vị đây. Ta có hai cặp cạnh đối song song, nhưng bây giờ tất cả các cạnh đều bằng nhau. Vậy đây là một hình bình hành. nhưng đề bài yêu cầu xét cụ thể nhất có thể với các con số đưa ra. Vậy nói đây là một hình thoi sẽ cụ thể hơn là nói đây là một hình bình hành. Đây #thoả điều kiện là một hình bình hành, nhưng nói nó là hình thoi sẽ cụ thể hơn. Không phải hình bình hành nào cũng là hình thoi, nhưng bất kỳ hình thoi nào cũng là hình bình hành Ở đây, ta có các cặp cạnh đối song song và tất cả các cạnh đều bằng nhau. Làm vài bài nữa nhé. Đây là hình gì? Hãy cụ thể hết mức với dữ liệu được cho. Ta có hai cặp cạnh song song thật ra là một cặp cạnh song song. Ta có một cặp cạnh đối song song. Và một cặp cạnh khác thì không. Vậy đây là hình thang. Nhưng rồi ta có hai đáp án ở đây. có hình thang và hình thang cân. Hình thang cân là hình thang mà hai cạnh không song song có số đo bằng nhau giống như tam giác cân có có 2 cạnh bằng nhau. Ta có thể thấy là 2 cạnh không song song này không có cùng độ dài. Vậy đây không phải là hình thang cân. Nếu chúng có cùng độ dài, thì ta sẽ chọn hình thang cân vì như thế sẽ cụ thể hơn là hình thang. Nhưng ở đây ta có chỉ là hình thang. Hãy làm thêm 1 bài nữa. Tứ giác này là tứ giác gì? Ta có thể nói nó là hình bình hành Vì tất cả các cặp cạnh đều song song. Nhưng nếu chúng ta muón cụ thể hơn, ta sẽ thấy là các cạnh đều có cùng độ dài. Vậy nó là hình thoi, sẽ cụ thể hơn nữa. Bạn thấy là tất cả các cạnh giao nhau bởi góc vuông Vậy để cụ thể hết mức, đây là hình vuông. để mình kiểm tra đáp án. đúng rồi.