If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:07

Quadrilateral properties

Thuyết minh video

Trong các tên sau, tên nào có thể... dùng để miêu tả hình vẽ bên dưới. Đầu tiên là "Tứ giác" Và một tứ giác thì chính là một hình khép kín... mà có bốn cạnh. Và rõ ràng đây là một hình khép kín có bốn cạnh. Vậy nó là một Tứ giác. Tiếp theo, ta cần xem nó có phải hình bình hành không? Một hình bình hành, là tứ giác... có hai cặp cạnh song song, trong đó mỗi cặp... là hai cạnh đối xứng. Và trong trường hợp này, hãy nhìn cạnh này... nó tạo một góc 90 độ với cạnh này. Và cạnh này cũng tạo một góc 90 độ... với cạnh này. Vậy hai cạnh này song song với nhau. Tiếp theo bạn cũng chứng minh tương tự... cho hai cạnh còn lại. Cạnh này tạo góc 90 độ với cạnh này. Và cạnh này cũng vậy. Nó tạo một góc 90 độ với cạnh này. Nó đã hợp với cạnh này tạo thành một góc tương tự. Vậy chúng song song với nhau. Cạnh này sẽ song song với cạnh này. Vậy đây chắc chắn là một hình bình hành. Kế đến, là "Hình thang". Hình thang thì sẽ thú vị đây. Vì đôi khi một hình thang được định nghĩa là một hình tứ giác bất kỳ với... ít nhất một cặp cạnh song song. Cũng có khi là hình chỉ có một... cặp cạnh song song. Để mình viết xuống. Hình thang, có một chút tranh luận xảy ra ở đây. Và cũng chưa được quyết định ổn thỏa. Một số người sẽ nói ít nhất một cặp cạnh song song. Đó là một định nghĩa Định nghĩa thứ hai, đó là sẽ có duy nhất một cặp cạnh song song. Cách ta trả lời câu hỏi này sẽ tùy thuộc và định nghĩa... hình thang mà ta chọn. Cách mà đa số mọi người thường chọn... thực ra là cách này, "chỉ có một cặp cạnh song song". Vậy khi nói đến hình thang, ta sẽ nghĩ tới một hình như thế này, trong đó cạnh này... sẽ song song với cạnh này, và hai cạnh còn lại không song song với nhau. Nhưng cũng có lúc bạn sẽ gặp trường hợp chọn phương án có ít nhất... một cặp cạnh song song. vậy đây cũng là hình bình hành vậy đây cũng là hình bình hành vì hình bình hành có hai cặp cạnh song song. Nhưng mình sẽ dùng định nghĩa này, "chỉ có một cặp cạnh song song". Mà hình này có hai cặp cạnh song song, vậy ta sẽ không gọi nó là hình thang. Nhưng luôn luôn, cần phải xem cách mà mọi người muốn nghĩ... vì có thể họ sẽ nói rằng... một hình thang là một hình có ít nhất một cặp cạnh song song. Và nếu dùng định nghĩa đó, thì ta... sẽ gọi đây là một hình thang. Vậy nó còn phụ thuộc vào định nghĩa mà bạn đang sử dụng. Giờ ta sẽ sang "hình thoi". Một hình thoi là một tứ giác có bốn cạnh... bằng nhau. Vậy một hình thoi sẽ trông như thế này. Tất cả bốn cạnh có cùng chiều dài. Chúng không nhất thiết phải vuông góc với nhau. Hình này, có hai cặp... cạnh có cùng chiều dài. nhưng đề bài không cho biết... là cạnh này có bằng cạnh này không, hay cạnh này có bằng cạnh này không. Vậy không thể kết luận đây là một hình thoi. Ta không biết chắc chắn. Nếu có người nói rằng cạnh này bằng cạnh này, thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng với hình này, chúng ta... sẽ không chọn nó là hình thoi. Một hình chữ nhật chính là hình bình hành, có bốn góc vuông. Và ta đã xác định đây là hình bình hành, và nó cũng có bốn góc vuông - một, hai, ba, bốn. Vậy nó là một hình chữ nhật. Một cách khác để xác định hình chữ nhật... đó là các cạnh đối diện với nhau thì bằng nhau, và có bốn góc vuông. Vậy đây chắc chắn phải là hình chữ nhật. Một hình vuông, một số cách để bạn nhận biết hình vuông. Bạn có thể xem hình vuông là một hình thoi có bốn góc vuông. . Vậy nói rõ ra một chút nó sẽ là hình thoi, tức là bốn cạnh sẽ bằng nhau. Và bạn cần có bốn góc vuông nữa. Đó là một cách xác định hình vuông. Hoặc bạn có thể xem đó là một hình chữ nhật... với bốn cạnh bằng nhau. Nhưng dù là trường hợp nào, thì bạn cũng phải có bốn cạnh... bằng nhau để có được một hình vuông. Mà ta đã xác định là đây không phải hình thoi, vì bốn cạnh của nó không bằng nhau. Bạn có hai cặp cạnh bằng nhau, nhưng không biết liệu cạnh này và cạnh này... có bằng nhau? Nên ta không thể gọi đây là một hình vuông. Vậy nó không phải là hình vuông hay hình thoi, và cũng không phải hình thang nếu dựa theo định nghĩa ta chọn, tức là định nghĩa cho rằng... chỉ có duy nhất một cặp cạnh song song với nhau. Nó là một tứ giác. Nó là một hình bình hành. Và cũng là một hình chữ nhật.