If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:38

Kites as a geometric shape

Thuyết minh video

Trong ngôn ngữ hằng ngày, ta biết con diều nghĩa là gì Nó là một đồ vật mỏng nhẹ mà ta mang ra bãi biển thả bay trong gió với gia đình. Nhưng bạn có thể tưởng tượng các nhà toán học đã quan sát hình dạng chung của những chiếc diều này, hay ít nhất là cách chúng được vẽ trong phim hoạt hình, và #nói rằng nó #có một hình dạng thú vị. hãy xem nó là một khái niệm toán học. Đây là dạng giống hình bình hành hay giống hình thoi. Nó chỉ là một loại tứ giác. Nhưng để sử dụng một cách thuận tiện trong toán học, chúng ta phải định nghĩa nó một cách chính xác hơn. hãy xem liệu ta có thể đưa ra một vài định nghĩa thú vị về một con diều là gì hay một vài cách thú vị để làm một con diều. một cách nghĩ về một con diều là nó giống như có 2 cặp cạnh bằng nhau. Vậy, ví dụ, cạnh này và cạnh này phải bằng nhau. Vậy coi đó là điều kiện. Và chúng cắt nhau. Hai cạnh có chung một điểm. Vậy bạn có một cặp cạnh bằng nhau và kề nhau. Chúng có điểm cuối chung. có một cặp cạnh khác bằng nhau. Và hai cạnh kề nhau. Chúng có chung điểm cuối. Vậy một định nghĩa cho diều là có 2 cặp cạnh bằng nhau, các cạnh bằng nhau thì kề nhau. còn #định nghĩa nào khác không? Nếu các cạnh bằng nhau không kề nhau, chúng còn có thể là cái gì? Các cạnh bằng nhau có thể đối diện nhau. Và chuyện gì xảy ra nếu bạn làm thế? nếu 2 cạnh này bằng nhau, nhưng không có điểm chung, chúng ta vẫn có một tứ giác. Nó sẽ trông như thế nào? bạn có một cạnh ở đây, và bằng với cạnh ở đây. #rồi bạn có một cạnh ở ngay đây bằng với cạnh này. Đây sẽ là hình có hai cặp cạnh bằng nhau, nhưng không kề nhau. Các cạnh bằng nhau không có điểm chung. Mỗi cạnh trong cặp cạnh bằng nhau, chúng ở đối diện nhau. Vậy đây là một tứ giác. Chúng ta vẫn có 4 cạnh. 1 con diều là một hình tứ giác. Đây là một hình tứ giác. Nhưng đây không phải con diều. đây là một hình bình hành, và chúng ta đã thấy vài lần trước đó. diều có thể được tạo ra trong nhiều cách khác nhau. bạn có thể thấy ở đây những đường chéo của con diều này vuông góc với nhau. mình sẽ không chứng minh nó ở đây-- nó là một tính chất của con diều. Hai đường này, hai đường chéo này, giao nhau một góc 90 độ. Một điều nữa chúng ta biết về con diều này là một trong hai cạnh này chia đôi cạnh còn lại. bạn có thể làm một con diều theo cách này. bạn bắt đầu bằng một đường, và sau đó dựng một đường phân giác vuông góc với đường đó, một đoạn khác chia đôi nó theo một góc 90 độ. #được rồi. Vậy cạnh đó chia đôi nó, nghĩa là đoạn này bằng đoạn này. Chúng ta chia nó thành 2. #rồi nếu bạn nối các điểm cuối của các đoạn lại, bạn sẽ có một con diều. Và bạn có một con diều. nó sẽ trông như thế này. Và một lần nữa, đoạn này bằng với đoạn kề nó, và đoạn này thì bằng với đoạn kề nó. Nhưng nếu hai đường #phân giác này vuông góc tại trung điểm mỗi đường thì sao? Chuyện xảy ra -- để mình vẽ một đoạn. thêm một đoạn khác, chúng vuông góc nhau tại trung điểm mỗi đường. hãy vẽ nào. chúng vuông góc tại trung điểm của nhau. đoạn này bằng đoạn này, đoạn này bằng đoạn này. bạn có một con diều nhưng giờ bạn sẽ thỏa điều kiện cho loại tứ giác mà ta vừa thấy. đã thỏa điều kiện. Tất cả các cạnh bằng nhau. Các cạnh song song. bạn thấy đó là hình thoi, cũng là một dạng đặc biệt của hình bình hành. nếu bạn học sâu hơn, khi những đường chéo này có cùng chiều dài và vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường bạn có cùng độ dài. mình sẽ vẽ nó gọn nhất có thể. Vậy chúng có cùng độ dài, vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường. Mỗi nửa đoạn cũng sẽ có cùng độ dài. bạn có một tập con-- hình thoi, và bạn có hình vuông. Nên một cách khác để nói về hình vuông là nó cũng là hình thoi. bất kì hình thoi nào cũng thỏa điều kiện để thành một con diều. Nhưng có một loạt các hình không thỏa để thành hình thoi hay hình vuông. Một con diều có 2 cặp cạnh bằng và kề nhau, và chúng thường khá dễ nhận ra vì nhìn giống con diều.