If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Ôn tập khái niệm đa giác và đọc tên những đa giác có số cạnh lên đến 8.   Sau đó, ta sẽ cùng luyện tập giải các bài toán.
Sắp xếp theo: