If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:06

Coordinate plane graphing word problem

Thuyết minh video

Mặt phẳng tọa độ Chúng ta đã nói rằng Naomi sống ở đại lộ 2 và phố 3 đại diện cho 2, 3 trên biểu đồ. Trường của cô ấy là đại lộ 4 và phố 10 đại diện 4, 10 trên biểu đồ. Cô ấy đi đến đại lộ 4 và lên đến phố 10. Nối nhà và trường của cô ấy trên bản đồ. Naomi đã đi qua bao nhiêu khối khi đi đến trường? Vậy hãy nối nhà của của cô ấy trước, đại lộ 2, phố 3, Nơi mà chúng cho ta tọa độ 2, 3 Vậy trục x ở đây, điều này đại diện cho đại lộ. Và trục y ở đây, hay trục thẳng đứng, đại diện cho phố. Vậy 2, 3. Vậy ở đây là đại lộ 2 và phố 3. Vậy bạn nhìn thấy ở đây, chúng ta đã đi tới đại lộ 2 và cuối cùng đi tới phố 3. Đây là nơi cô ấy sống ở nhà. Chúng ta đã có thể nói phố 3 và đại lộ 2. Bây giờ, trường của cô ấy ở đại lộ 4 và phố 10. Và giờ, chúng ta chuẩn bị đi, vậy nếu chúng ta bắt đầu ở điểm bắt đầu, chúng ta đi tới đại lộ 4 và tới phố 10. Vậy đây là tọa độ 4, 10. Vậy đây là nhà chúng ta. Đây là ngôi trường. Họ nói cô ấy đi bộ qua đại lộ 4 và phố 10. Vậy cô ấy đi từ đại lộ 2 tới đại lộ 4 và rồi tới phố 10. Naomi đã đi qua bao nhiêu khối khi đi đến trường? Vâng khi cô ấy đi từ đại lộ 2 đến đại lộ 4, cô ấy đang đi qua 2 khối. 1 khối và 2 khối. Bạn không nên nhầm lẫn bởi chúng đang thực sự đánh dấu với những dòng này mỗi nửa một khối. Vậy đó là 1 khối tới đại lộ 3, 2 khối tới đại lộ 4. Vì vậy, đó là 2 khối cho đến giờ. Và cuối cùng cô ấy đi từ phố 3 tới phố 10. Vâng, nếu bạn đi từ phố 3 đến phố 10, đó sẽ là thêm 7 khối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vì vậy, 2 theo hướng ngang và sau đó 7 theo hướng thẳng đứng. Vậy đó là 9 khối tất cả.