If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:06

Multiplication as scaling with fractions

Thuyết minh video

Chúng ta có 3 biểu thức ở đây. Cái này là 2/3 nhân 7/8. Biểu thức thứ hai là 8/7 nhân 2/3. Biểu thức thứ ba là 5 nhân 2 chia cho 3 nhân 5. Thầy muốn các em dừng video bây giờ và nghĩ xem thử biểu thức nào có giá trị lớn nhất, biểu thức nào ở giữa, và biểu thức nào nhỏ nhất. Và thầy muốn các em suy nghĩ mà không cần làm phép tính. Các em chỉ cần nhìn vào và tìm ra cái nào lớn nhất, cái nào nhỏ nhất, và cái nào nằm ở giữa. Hãy dừng video đi nhé. Giờ có lẽ các em đã làm xong rồi. Thầy sẽ cho các em gợi ý trong trường hợp các em gặp vấn đề với nó. Tất cả những cái này đều liên quan tới nhân một số với 2/3. Các em thấy 2/3 ở đây. Các em thấy 2/3 ở đây. Cái này có thể không rõ ràng, nhưng các em cũng có thể thấy 2/3 ở đây.. Để thầy viết lại cho nó rõ ràng hơn. Vậy biểu thức này có thể viết lại là 7/8 nhân 2/3. Biểu thức thứ hai có thể viết lại là -chà, -chà, nó đã được viết là 8/7 nhân 2/3. Sau đó, biểu thức cuối cùng, ta có thể viết nó là, ở tử số là 5 nhân 2. Và ở mẫu số là 5 nhân 3. Cái này dĩ nhiên cũng chính là 5/5 nhân với 2/3. Vậy các em thấy đấy, cả ba biểu thức này đều liên quan tới một số nhân với 2/3. Giờ nhìn theo cách này, nó có trở nên dễ dàng hơn để chọn ra biểu thức nào lớn nhất, nhỏ nhất, hay ở giữa không? Thầy khuyến khích các em dừng video lại lần nữa nếu các em chưa suy nghĩ về điều này. Vậy hãy thể hiện mỗi biểu thức này, trước hết là 2/3. Giả sử độ cao mà thầy đang vẽ, Giả sử độ cao của thanh mà thầy đang vẽ là 2/3. Vậy cái này thể hiện 2/3. Độ cao này là 2/3. Đầu tiên, hãy nghĩ xem biểu thức ở đây thể hiện cái gì nhé. Đây là 5/5 nhân 2/3. Chà, 5/5 bằng bao nhiêu? 5/5 chính là 1. Vậy cái này cơ bản là 1 nhân 2/3. Cả biểu thức này chính là 1 nhân 2/3, hay thật ra chỉ là 2/3. Vậy độ cao này, 2/3, cái này giống hệt với cái ở đây. Cái này sẽ bằng với - cái này có thể coi là 5 nhân 2 trên 3 nhân 5, đó chính là biểu thức đầu tiên ở đây. Giờ hãy nghĩ xem những cái này sẽ như thế nào nhé. Vậy đây là 7/8 nhân 2/3. Nó nhỏ hơn 8/8 nhân 2/3. Tức là nó nhỏ hơn 1 nhân 2/3. Vậy ta sẽ giảm 2/3 xuống. Cái này sẽ nhỏ hơn 2/3. Nó sẽ là 7/8 của 2/3. Vậy giá trị này sẽ nằm ở đây. Để xem thầy có thể vẽ nó không. Yeah, nó trông như thế này. Nếu độ cao màu vàng là 2/3, thì cái ở đây, thì độ cao ở đây -để thầy làm rõ ràng hơn. Độ cao ở đây sẽ là 7/8 nhân 2/3. Cũng giống như vậy, hãy nhìn vào biểu thức ở đây. Hãy nhìn vào biểu thức ở giữa này, 8/7 nhân 2/3. Chà, 8/7 lớn hơn 7/7. Tức là nó lớn hơn 1. Cái này lớn hơn 2/3. Cái này là 1 và 1/7 nhân 2/3. Nó sẽ là độ cao 2/3 cộng thêm 1/7 nữa. Nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ trông như thế này. Vậy độ cao của nó -giờ ta nâng độ cao của 2/3 lên vì 8/7 lớn hơn 1. Vậy cái này, độ cao này sẽ là 8/7 nhân 2/3. Vậy cách các em có thể chỉ ra cái nào lớn nhất và cái nào nhỏ nhất là nói rằng chúng như thế nào với 2/3? Cái ở đây, cơ bản là các em nhân 2/3 với 1. Vậy các em sẽ có 2/3. Các em không tăng lên mà cũng không giảm đi. Cái ở đây, các em giảm xuống so với 2/3. Các em nhân nó với một số nhỏ hơn 1. Nếu các em nhân nó với một số nhỏ hơn 1, thì các em sẽ giảm nó xuống. Thầy nên nói là một số dương, hay là một số nằm giữa 0 và 1 -nhỏ hơn 1- các em sẽ giảm nó xuống. Vậy cái này bị giảm xuống. Nó sẽ là cái nhỏ nhất. Và ở đây, các em nhân 2/3 với một số lớn hơn 1, với 1 và 1/7. Vậy các em sẽ nâng nó lên. Vậy biểu thức này là lớn nhất, 8/7 nhân 2/3. Nhỏ nhất là 2/3 nhân 7/8. Và biểu thức này thì nằm ở giữa.