If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:21

Thuyết minh video

Nhân 1 và 3/4 với 7 và 1/5. Rút gọn đáp số của các em và viết lại thành dạng hỗn số. Vậy điều đầu tiên ta cần làm là viết lại các hỗn số này thành các phân số không thực sự. Nó rất khó khăn, hay ít nhất là không đơn giản đối với thầy, để nhân trực tiếp các hỗn số. Người ta có thể làm như vậy, nhưng sẽ dễ hơn nhiều nếu các em có thể chuyển về các phân số không thực sự. Vậy hãy chuyển đổi chúng nào. 1 và 3/4 bằng với-- nó vẫn sẽ là chia cho 4, vậy các em sẽ có cùng mẫu số, nhưng tử số khi là một phân số is sẽ bằng với 4 nhân 1, rồi cộng 3. Và lí do tại sao nó đúng là vì 1 chính là 4/4, hay 1 bằng 4 nhân 1/4, đúng không nào? 1 chính là 4/4, và sau đó các em có thêm 3 phần tư khác, vậy 4/4 cộng 3/4 sẽ là 7/4. Cái này giống hệt với 1 và 3/4. Giờ hãy thực hiện 7 và 1/5. Cũng bằng cách tương tự. Ta sẽ biến về phần năm. Đó sẽ là mẫu số. Các em lấy 5 nhân 7, bởi vì nghĩ xem nào, 7 chính là 35/5. Vậy các em lấy 5 nhân 7 cộng với tử số ở đây. 7 là 35/5, rồi các em có thêm 1 phần năm nữa, vậy các em sẽ có 35 cộng 1, tức là bằng 36/5. Vậy tích này cũng chính là lấy tích của 7/4 nhân 36/5. Giờ ta có thể nhân ra luôn. Lấy 7 nhân 36 là tử số mới của ta, 4 nhân 5 là mẫu số mới, nhưng nó sẽ cho ta những số khá lớn. Thầy không thể tính nhẩm 7 và 36, thầy không thể thực hiện nó dễ dàng được. Vậy hãy xem thử ta có thể rút gọn trước không nhé. Cả tử số và mẫu số đều có số chia hết cho 4, vậy hãy chia cả tử và mẫu cho 4. Như thế ở tử số, ta có thể chia 36 cho 4 và được 9. Nếu các em chia số nào ở tử cho 4, các em cũng phải chia số nào đó ở mẫu số cho 4, số 4 này rõ ràng rồi, 4 chia cho 4 bằng 1. Giờ cái này trở thành 7 nhân 9, 7 nhân 9 bằng bao nhiêu nào? Nó là 63, chia cho 1 nhân 5. Vậy giờ ta có đáp án là một phân số không thực sự, nhưng đề lại muốn nó là một hỗn số. Vậy 63/5 là bao nhiêu? Để tìm ra điều đó-- để thầy chọn một màu thật đẹp ở đây đã-- ta lấy 63 chia cho 5. 6 chia 5 được 1 lần. 1 nhân 5 là 5. Các em trừ đi. 6 trừ 5 còn 1. Đưa 3 xuống. 13 chia 5 được 2 lần. Các em có thể nói ngay 63 chia cho 5 được 12 lần, nhưng cách này, ít nhất đối với thầy, là một cách rõ ràng hơn một chút. Tiếp theo 2 nhân 5 bằng 12, sau đó ta có... Ồ xin lỗi! 2 nhân 5 bằng 10. Cái này cho các em thấy rằng không được nghịch đảo lại trong khi vẫn đang giải toán. 2 nhân 5 bằng 10, sau đó các em trừ đi, và các em còn dư 3. Vậy 63/5 chính là 12 nguyên và dư ra 3, hay tức là dư ra 3/5. Và nếu các em muốn quay ngược lại từ đây về kia, hãy nghĩ là: 12 tương đương với 60 phần năm, hay 60/5. 60/5 cộng 3/5 là 63/5, vậy hai số này chính là một. Hai số này tương đương với nhau. Đây là một phân số không thực sự. Còn đây là một hỗn số. Nhưng câu trả lời của chúng ta ở ngay đây là: 12 và 3/5.