If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:51

Nhân một phân số với một số nguyên trên trục số

Thuyết minh video

Chúng ta được yêu cầu là phải di chuyển chấm màu cam này tới chữ số bằng 5 nhân 1/3. Được rồi, một cách để suy luận vấn đề này, ta chỉ việc di chuyển con số 1/3 năm lần. Vậy hãy di chuyển nó lần thứ nhất, vậy đây sẽ là 1/3, di chuyển 2 lần, các em sẽ được 2/3. di chuyển 3 lần, các em sẽ được 3/3, 4 lần, các em sẽ được 4/3, 5 lần, các em sẽ được 5/3. 5 nhân 1/3 sẽ bằng 5/3. Hay các em có thể nói rằng 5 1/3, cũng chính là 5/3, hy vọng các em đã hiểu rồi. Hãy cùng làm thêm một số ví dụ nữa nhé. Giả sử chúng ta cần tìm, để xem nào, hãy di chuyển chấm cam này tới chữ số bằng 2 nhân 4/3. Được rồi, vậy 1 nhân 4/3 sẽ cho ta 4/3, và rồi nếu ta có thêm một số 4/3 nữa, ta sẽ cộng 4/3 vào đó, vậy ta sẽ di chuyển thêm một đoạn 4/3 về bên phải. Vậy 4/3 cộng 4/3 sẽ đưa ta tới 8/3. 8/3, thầy đang gặp vấn đề trong việc di chuyển cái này, 8/3. Vậy 1 nhân 4/3 sẽ chỉ là 4/3, và 2 nhân 4/3 bằng 8/3. Và lưu ý rằng tương tự như 2 nhân 4, bằng 8, chia 3, 8/3. Cùng làm thêm một cái nữa trong số này nhé. Di chuyển chấm cam này tới số bằng 3 nhân 3/2. Vậy đây sẽ là 0/2, nó chỉ là số 0, vậy các em có thể hiểu là 0 nhân 3/2. 1 nhân 3/2, sẽ đưa ta tới 3/2. 2 nhân 3/2, ta sẽ cộng thêm 3/2 nữa, vậy nó sẽ đưa ta tới 6/2. Và rồi 3 nhân 3/2, ta sẽ cộng thêm 3/2 nữa, nó đưa ta tới 9/2, vậy ta đã hoàn tất rồi.