If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:54

Nhân một phân số với một số nguyên

Thuyết minh video

Chúng ta cùng thử nghĩ về ý nghĩa của phép nhân 2/3 với 6 nào. Một cách thực hiện phép tính này là lấy đúng 6 lần phân số 2/3 cộng lại với nhau. Ở đây, ta có sáu lần phân số 2/3. Và nếu ta muốn tính luôn phép toán này, nó sẽ tương đương với... à, ta sẽ lấy sáu lần số 2 cộng lại. Vậy ta có thể xem nó như 2 nhân 6 tất cả trên mẫu số 3. Viết là 2 nhân 6 trên 3, sẽ tương đương với tất nhiên rồi, bằng 2, 4, 6, 8, 12, bằng 12/3. Vậy 12/3 thì bằng bao nhiêu? Nào, ta có thể viết lại số 12 thành... vậy nó sẽ bằng với... ta có thể viết lại 12 bằng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 tất cả trên mẫu số 3 được viết màu vàng. Để thầy viết luôn các phần này để không phải cứ đổi màu hoài nữa. Phép tính này sẽ tương đương 3/3 cộng 3/3 cộng 3/3 cộng 3/3. Và mỗi phân số này rõ ràng chia hết cho nhau. Mỗi phân số này tương đương với 1. Ở đây bằng 1 và cái này cũng bằng 1, vậy tổng sẽ bằng 4. Vậy đó là một cách khái quát hóa phép tính 2/3 nhân 6. Thêm một cách nghĩ khác về phép tính này là tìm 2/3 của 6. Hãy cùng nghĩ thử xem nào. Để thầy vẽ một trục số ở đây. Và thầy sẽ vẽ trục số đến số 6 thôi. Ở đây điều mà thầy quan tâm là phần trục số kéo dài tới 6. Như vầy trông khá đẹp. Vậy đây là 1, 2, 3, 4, 5, và 6. Nếu muốn lấy 2/3 của 6, ta có thể xem phần trục số nằm giữa số 0 và số 6 là một đoạn, và ta sẽ lấy đi 2/3 của đoạn đó. Vậy ta phải làm điều đó như thế nào? Ta chia nó thành 3 phần, thành 3 phần bằng nhau. Theo đó, đây là một phần, hai phần bằng nhau, và 3 phần bằng nhau. Và ta muốn có 2 trong 3 phần này. Vậy ta sẽ lấy 1/3 và 2/3. Khi đó, nó dẫn đến kết quả là bao nhiêu trên trục số? Cách này cho ta kết quả bằng 4. Như vậy, rõ ràng, ta nhận được cùng một kết quả. Chúng ta sẽ gặp rắc rối thực sự nếu bằng cách nào đó ta nhận được hai kết quả khác nhau. Bằng cách này, 2/3 nhân 6 hay 6 lần 2/3, hay bằng cách này, phép tính cũng có kết quả bằng 4. Có 2 cách khác nhau để xét phép tính này. Cách đầu tiên là lấy đúng 6 lần phân số 2/3 cộng lại như ta viết 2/3 nhân 6. Còn cách thứ hai là chia số 6 ra thành các phần bằng nhau. Ta sẽ lấy 2/3 đoạn dài 6 đơn vị đó, và tương đương kết quả là 4.