If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:39

Multiplying fractions word problem: muffins

Thuyết minh video

Một công thức bánh xốp yến mạch và chuối cần 3/4 tách yến mạch nguyên chất. Các em đang dùng 1/2 công thức trên. Vậy các em phải dùng bao nhiêu lượng yến mạch nhỉ? Nếu cả công thức yêu cầu 3/4 tách và các em chỉ dùng một nửa công thức, thì các em chỉ cần một nửa của 3/4, đúng không nào? Các em cần một nửa lượng yến mạch so với công thức. Vậy các em cần 1/2 của 3/4. Các em chỉ cần lấy 1/2 nhân 3/4, và cái này bằng-- các em nhân tử số với nhau. 1 nhân 3 là 3. 2 nhân 4 là 8. Vậy là ta xong rồi! Các em cần 3/8 tách yến mạch. Hãy biểu diễn nó ra, để làm nó dễ hiểu hơn. Để thầy vẽ 3/4 là như thế nào, hay cơ bản là lượng yến mạch các em cần trong trường hợp bình thường, hay là nếu các em thực hiện toàn bộ công thức. Để thầy vẽ nào. Giả sử cái này biểu diễn nguyên cả tách, và nếu ta chia nó thành 4 phần-- để thầy chia đều nhau hơn. Vậy nếu ta chia nó thành 4 phần, 3/4 sẽ thể hiện 3 phần của những cái này, nó sẽ thể hiện 1, 2, 3. Nó sẽ thể hiện lượng yến mạch này. Giờ các em cần một nửa của nó, đúng không nào? Bởi vì các em sẽ chỉ thực hiện một nửa công thức. Vậy ta có thể chia đôi cái này ra. Để thầy dùng một màu khác. Bình thường thì các em sẽ dùng yến mạch theo lượng màu cam này, nhưng chúng ta chỉ dùng một nửa công thức, cho nên các em sẽ cần một nửa lượng đó thôi. Vậy các em sẽ cần lượng yến mạch này. Giờ hãy suy nghĩ xem lượng đó có quan hệ như thế nào so với toàn bộ tách. Một cách để giải bài này là chuyển 4 ngăn, 4 mảnh, hay 4 phần của một cái tách thành 8 phần bằng nhau. Hãy xem điều gì xảy ra khi ta làm như vậy nhé. Cơ bản là ta đang chuyển mỗi phần tư này thành 2 phần. Vậy hãy chia mỗi cái này cho 2. Đây là phần thứ nhất. Ta sẽ chia nó thành 2 ở đây, vậy giờ nó có 2 phần. Phần thứ hai nằm ở đây. Ta chia nó thành 1 phần và sau đó là 2 phần nhỏ. Đây là phần thứ ba, vậy ta chia nó thành 1, 2 phần nhỏ và đây là phần thứ tư, ta lại chia nó thành 2 phần nhỏ. Vậy cái này là bao nhiêu phần so với toàn bộ? Giờ ta có 8 phần, đúng không nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bởi vì ta đã chuyển mỗi phần trong 4 phần, ta đã chia chúng thành 8 phần, vậy ta có 8 là mẫu số, và ta lấy một nửa của 3/4, đúng chứ? Nhớ nhé, 3/4 là màu cam. Để thầy làm rõ ràng hơn vì hình vẽ này có thể làm các em rối loạn. Đây là 3/4. Vậy đó là 3/4. Khu vực trong đường màu tím là 1/2 của 3/4. Nhưng hãy xét nó theo phần tám nào. Nó chiếm bao nhiêu phần của 8 trong đó? Các em có 1 phần của 8 ở đây, 2 phần của 8, 3 phần của 8, vậy đó là 3/8. Hy vọng là điều này giúp các em hiểu được hoặc thấy rõ ràng hơn ý nghĩa khi các em lấy 1/2 của 3/4.