If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:51

Subtracting mixed numbers with regrouping (unlike denominators)

Thuyết minh video

Chúng ta có biểu thức 17 và 4/9 trừ 12 và 2/3. Mình khuyến khích bạn dừng video lại một chút và xem liệu bạn có tính được không nhé. Bây giờ chúng ta cùng tính nhé. Điều mình sẽ làm đó là viết lại các hỗn số này. Mình sẽ viết nó là 17 và 4/9 trừ 12 và 2/3. Mình sẽ viết 12 ngay phía dưới 17, và mình sẽ viết 2/3 ngay dưới 4/9. Để mình làm nó rõ hơn, chúng ta đang trừ 12 và 2/3 từ 17 và 4/9. Điều đầu tiên chúng ta có thể làm đó là nhìn vào phần phân số và bắt đầu trừ cho đến khi chúng ta thấy, nhìn này, chúng ta có các mẫu khác nhau ở đây. Ta có 9 và ta có 3. Điều đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là tìm mẫu số chung, và 1 mẫu số chung tốt sẽ là bội chung nhỏ nhất của 9 và 3. Vâng, nó sẽ bằng bao nhiêu? Vâng hãy nghĩ về điều này, mình muốn bắt đầu với số lớn hơn, 9. Vậy 9 có chia hết cho 3 không? Vâng, có, 9 chia hết cho 3. 3 được chia hết bởi mẫu số còn lại, do vậy 9 là bội chung nhỏ nhất. Nếu 9 không phải bội chung nhỏ nhất, mình sẽ phải tiếp tục lấy các giá trị lớn hơn là bội của 9. Mình sẽ đến 18, mình sẽ đến 27, và mình sẽ tiếp tục cho đến khi mình tìm được một bội chia hết cho 3. Nhưng mình không phải làm vậy vì 9 đã chia hết cho 3 rồi. Do vậy mình có thể viết lại cả 2 phần phân số này dưới dạng phân số có mẫu là 9. Bây giờ phân số phía trên đã có mẫu là 9 rồi, nên mình chỉ cần viết lại phân số ở bên dưới. 17 và 4/9. Và số ở bên dưới, mình có thể viết là 12 và phân số có mẫu là 9. Vậy thì 2/3 bằng bao nhiêu phần 9? Vâng, từ 3 đến 9 mình phải nhân cho 3, ở trên tử, mình cũng phải nhân cho 3. 2 nhân 3 bằng 6. 2/3 cũng bằng với 6/9. Và bây giờ thầy có thể thực hiện phép trừ. Nhưng ở đây, khi mình cố gắng trừ đi mình có 1 phân số lớn hơn ở phía dưới đây mà mình đang cố trừ nó ra từ 1 phân số nhỏ hơn. Mình có 4/9 trừ 6/9. Vậy mình phải làm gì đây? Vâng, câu trả lời là mình có thể nhóm lại. Mình có thể lấy nguyên 1 từ 17. Để mình làm điều đó. Nếu mình lấy nguyên 1 từ 17, thì nó sẽ trở thành 16, và số nguyên mà mình đã tách ra từ đó, bạn có thể nói rằng vị trí số nguyên, mình có thể cộng thêm nó vào phân số. Vâng, nguyên 1 cũng bằng 9/9. Tất cả những gì mình đã làm là nhóm lại ở đây. Mình lấy 9/9 từ 17. 9/9 là 1, nên mình lấy 9/9 từ 17, mình còn lại 16, và mình nhóm chúng lại và mình cộng chúng vào vị trí phân số, là một hướng để tính. Vâng, vậy 4/9 cộng 9/9 bằng bao nhiêu? Vâng, nó sẽ bằng 13/9. Vậy phần phân số ở đây là 13/9. 13/9. Đây thực sự là một cách lạ để viết lại, nhưng 17 và 4/9 cũng bằng với 16 và 13/9, vì chú ý rằng, phân số này lớn hơn 1. Nên phân số này cũng bằng 1 và 4/9. 1 và 4/9 cộng 16 thì bằng 17 và 4/9. Bây giờ tại sao mình lại làm như vậy? Vâng 13/9 thì lớn hơn 6/9, nên mình có thể thực hiện phép trừ. 13/9 trừ 6/9 bằng bao nhiêu? Vâng, 13 lần của số nào đó, trong trường hợp này là, 1/9, trừ đi 6 lần của 1/9 sẽ bằng 7/9. 7, để mình viết nó bằng màu vàng. Vậy nó sẽ bằng 7/9. 13/9 trừ 6/9 bằng 7/9. Và sau đó mình có thể nhìn vào vị trí của số nguyên. Mình còn lại 16 ở trên đây. 16 trừ 12 bằng 4, và mình đã làm xong. 17 và 4/9 trừ 12 và 2/3 bằng 4 và 7/9.