If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:21

Thuyết minh video

Hãy cộng 19 và 3/18 với 18 và 2/3. Thầy muốn tách toàn bộ phần số nguyên này ra khỏi phần phân số. Vậy 19 và 3/18 sẽ tương tự với 19 cộng 3/18. Và sau đó, ta cộng 18 và 2/3. hay cũng chính là 18 cộng 2/3. Bây giờ, ta có thể cộng riêng phần số nguyên thôi. Vậy ta sẽ cộng số 19 và số 18. Ta sẽ thực hiện 19 cộng 18. Và rồi ta có thể cộng phần phân số- để thầy dùng màu xanh lá- cộng 3/18 cộng 2/3. Bây giờ, 19 và 18, khá rõ ràng rồi đó. Cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Cùng xem nào. 19 cộng 19 sẽ bằng 38. Vậy chỗ này sẽ nhỏ hơn nó 1 đơn vị. Nó sẽ bằng 37. Nó cho ta 37. Và rồi 3/18 cộng 2/3, để cộng chúng, thầy cần có cùng mẫu số. Bội số chung nhỏ nhất của 18 và 3 là 18. Vậy hãy chuyển đổi 2/3 thành cái gì đó chia 18. Vậy 2/3, nếu thầy muốn viết nó dưới dạng cái gì đó chia 18, thầy phải nhân mẫu số cho 6, vậy thầy cũng phải nhân tử số cho 6. Nó sẽ thành 12/18. Vậy ta có thể viết lại 2/3 thành 12/18. Và giờ thầy có thể cộng hai số này lại. Nó sẽ bằng -thầy có 37 cộng- nó sẽ bằng cái gì đó chia 18- cộng cái gì đó chia 18. 3 cộng 12 là 15, cộng 15/18. Và biểu diễn nó dưới dạng hỗn số, thầy có được 37 và 15/18. Đây là số chính xác rồi. Nhưng ta thậm chí có thể tối giản nó hơn thế nữa. Ta có thể tối giản số 15/18. Cả tử số và mẫu số đều có thể chia hết cho 3. Vậy hãy chia chúng cho 3. Và ta không làm thay đổi giá trị của chúng vì ta đã làm tương tự nhau ở tử số và mẫu số. Như vậy, ta vẫn có số 37, nhưng tử số bây giờ là 5, và mẫu số bây giờ là 6. Vậy ta có 37 và 5/6. Vậy ta đã hoàn tất rồi.