If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:46

Thuyết minh video

Hãy xem liệu chúng ta có thể tính được 3/4 trừ 5/8 bằng bao nhiêu không nhé. Ta có 3/4 được minh họa ở đây. Bạn có thể nhìn toàn bộ thanh này toàn bộ, và ta thấy rằng nó được chia ra thành 4 phần, và 3 trong số chúng được tô màu. 3 phần này được tô màu, chúng biểu diễn 3/4 của cả khối. Bạn thấy nó ở đây, và thanh ở dưới này, bạn có thể xem nó như một khối khác nữa. Một khối khác ở đây và bạn có thể thấy rằng nó được chia ra làm 8 phần nhỏ bằng nhau, và 5 trong số chúng được tô màu. Nó biểu diễn cho 5/8. Chúng ta muốn lấy 3/4, phần được tô màu xanh lá, và trừ đi cho 5/8. Vậy làm thế nào ta tính được? Thậm chí khi bạn nhìn vào chúng một cách trực quan, nó có thể cho bạn ngay đáp án. Bất cứ khi nào chúng ta cộng hay trừ các phân số, ta đều nghĩ theo hướng quy đồng mẫu số. Chúng ta đang làm việc với mẫu 4 hay mẫu 8 hay mẫu 16, hay bất kì số nào khác? Chúng ta sẽ nghĩ theo hướng có cùng mẫu số chung. Và một mẫu số chung tốt thì thường là bội của 2 mẫu số ở đây, và lý tưởng nhất là bội chung nhỏ nhất của chúng. Một cách để mình tính bài này, có nhiều cách để tính, đó là nhìn vào giá trị lớn hơn trong 2 mẫu, nhìn vào 8, và sau đó tiếp tục nhìn vào các bội lớn hơn của 8 cho đến khi bạn tìm được một bội cũng chia hết cho 4, chia hết cho 4. Nhưng với 8, bạn nói ngay được rằng, "Vâng, 8 cũng chia hết cho 4," và rõ ràng chính nó cũng chia hết, vậy 8 là bội chung nhỏ nhất của 4 và 8. Vậy các em có thể viết lại 2 số này, 2 phân số này ở dạng phân số có mẫu là 8. Vậy 3/4, bạn có thể viết nó thành một số nào đó trên cho 8, và từ đó trừ đi, phân số 5/8, nếu bạn muốn viết nó dưới dạng phân số có mẫu là 8, vâng, đây sẽ là 5/8. Và bạn có thể tìm ra đáp án thực sự. Vậy làm thế nào chúng ta có thể viết lại 3/4 dưới dạng phân số có mẫu là 8? Vâng, có nhiều cách để làm điều đó. Một cách, nhìn này. Mình có 4 ở mẫu, bây giờ mình sẽ 2 lần một lượng giống vậy. Mình nhân cho 2, thì mình sẽ có 2 lần số phần đang được tô màu. Nhân cho 2, 3/4 cũng bằng với 6/8. Chúng ta có thể thấy điều đó một cách trực quan. Nếu ta có 2 lần số phần bằng nhau, ở đây chúng ta có 4 phần, nhưng mình sẽ chia nó ra, mình sẽ chuyển nó sang 2 lần số phần bằng nhau này nên mình có 8. Để mình chia ra. Để mình... Bạn có các phần ở đây. Để mình chia đều nó ra. Mình chia chúng ra. Mình chia phần này, và mình chia phần này, và bây giờ mình từ 4 đã có 8 phần. Mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần bằng nhau, và chúng ta thấy rằng 6 trong số chúng đã được tô màu, tức là 3/4 bằng 6/8. Bây giờ chúng ta có thể thực hiện phép trừ. Ta có 6/8 và ta muốn trừ đi 5/8. Vậy ta có 6/8, và ta muốn trừ đi 1, 2, 3, 4, 5 trong số đó, và 5 trong số đó tương ứng với 5 phần màu tím ở ngay đây. Chúng ta loại đi 1, 2, 3, 4, 5. Ta bỏ chúng đi. Nếu bạn chỉ nhìn vào phần xanh lá, chúng ta bắt đầu với 6/8, và ta bỏ đi 1, 2, 3, 4, 5 trong số chúng, và bạn có thể thấy rằng nó cũng tương ứng với 5/8 dưới đây và bạn còn lại bao nhiêu? Bạn chỉ còn lại, bạn chỉ còn lại 1/8 ở đây. Vậy kết quả sẽ bằng 1/8. Và bạn có thể thấy một cách số học ở trên đây. Nếu mình có 6 điều gì đấy, trong trường hợp này đó là 6/8, và mình muốn trừ đi 5 trong số những điều đó, trong trường hợp này là 5/8, mình sẽ còn lại 1 trong số những điều đó, hay 1/8.