If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:19

So sánh các phân số bằng cách sử dụng dấu > và <

Thuyết minh video

Khi các em viết một phân số, sẽ có số nằm ở phía trên và số ở phía dưới. Và thay vì đọc là "số ở trên" và "số ở dưới" người ta có những cái tên cho chúng. Những nhà toán học gọi số ở trên là "tử số" và số ở dưới là "mẫu số". Vậy các em đã biết rằng số ở trên được gọi là tử số và số ở dưới dấu gạch được gọi là mẫu số, thầy muốn so sánh những cặp phân số trong hai trường hợp có cùng mẫu số và có cùng tử số. Chúng ta hãy xét cặp này trước. Thầy muốn so sánh 4/7 với 3/7. Thầy có 2 hình ở đây. Chúng là cùng một hình chữ nhật và thầy đã chia thành 7 phần bằng nhau. Thầy đã chia chúng thành 7 phần bằng nhau. Thầy muốn biết bên nào sẽ lớn hơn, 4/7 hay 3/7. Nên thầy sẽ tô 4/7. Thầy sẽ tô 4 trong 7 phần này. 1, 2, 3, 4. Để tô 4/7 thầy phải tô 3/7 trước nên chắc các em cũng nhận ra, 4/7 có vẻ lớn hơn. Nhưng để so sánh thì thầy sẽ tô 3/7 bên này. 1, 2, 3/7. Và rõ ràng là hình ở bên trái, chúng ta đã tô nhiều hơn hình ở bên phải. Vậy 4/7 là phân số lớn hơn, phân số 3/7. Và để viết theo cách của toán học, chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu lớn hơn. Ta sẽ viết 4/7 lớn hơn 3/7. Thỉnh thoảng chúng ta có thể bị nhầm lẫn giữa dấu lớn hơn và dấu nhỏ hơn. Đây là dấu lớn hơn. Đây là dấu nhỏ hơn. Và đây là cách thầy dùng để nhớ chúng, là dù dấu nào thì đuôi nhọn sẽ luôn quay về phía số nhỏ hơn, còn đẩu mở lớn này sẽ nằm ở bên của số lớn hơn. Vậy ở đây, đầu mở ra quay về phía 4/7, đầu nhọn quay về phía 3/7. 4/7 lớn hơn 3/7. Vậy còn 3/7 và 3/4 thì sao? Hai phân số này có mẫu số khác nhau, nhưng tử số lại giống nhau. Vậy các em hãy tạm dừng video này và vẽ những chiếc hộp nhỏ nhỏ này ra và thử xem phân số nào lớn hơn, hình nào tương ứng với số lớn hơn. Chúng ta sẽ tô màu nó. Đầu tiên là 3/7. Chúng ta đã vẽ nó bên này rồi, nhưng thầy sẽ vẽ nhanh ở đây. Đây là3/7. Thầy đã tô 3 trong số 7 ô bằng nhau này. Còn 3/4 thì sao? Đây là 1/3, 2/4, và 3/4. Và rõ ràng lả 3/4 lớn hơn. Phân số 3/4 lớn hơn, hoặc lả 3/7 nhỏ hơn. Chúng ta sẽ viết 3/7 nhỏ hơn 3/4. Vậy các em nhớ nhé, nếu tử số bằng nhau... Vì ký hiệu phân số cũng có thể được hiểu là phép chia. Nên khi thầy chia nó thành nhiều phần hơn, phân số chia thành nhiều phần hơn, thì 3 trên 7 so với 3 trên 4, đây là số nhỏ hơn, có thể thấy rõ là thế. Và chúng ta sẽ so sánh cặp tiếp theo. Chúng ta có một cặp phân số giống mẫu số nhưng khác tử số, 3/4 và 2/4. Chúng ta đã vẽ 3/4 rồi. Chúng ta sẽ tô 3 phần. 3 trong số 4 phần. Và đây là 3/4. Tiếp theo là 2/4, chúng ta chỉ tô 2 trong số 4 phần, 1, 2. Vậy rõ ràng là 2/4 nhỏ hơn. 3/4 là số lớn hơn. Và chúng ta sẽ viết 3/4 lớn hơn 2/4. Cuối cùng, các em hãy tạm dừng video này và thử nghĩ xem 2/4 hay 3/6 là số lớn hơn. Chúng ta sẽ lại tô màu. Chúng ta đã tô 2/4 rồi. Chúng ta chỉ cần tô 2 trong 4 phần. 2 trong số 4 phần. Và 3/6, chúng ta sẽ chia hình này thành 6 phần bằng nhau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. và tô lên 3 phần trong đó. Và các em có thể thấy, phần được tô ở cả hai bên đều bằng nhau. Hai phân số này bằng nhau. Đây là những phân số bằng nhau. 2/4 bằng với 3/6. Và các em có thể thấy ở hai hình này, phần được tô chiếm một nửa của hình. Vậy nếu chúng ta chia hình này... thầy sẽ vẽ bằng màu khác. Nếu có một hình giống thế này, và chúng ta chỉ chia nó thành 2 phần, và tô 1 trong 2 phần đó. Các em có thể nói 2/4 bằng với 3/6, và cả hai đều bằng với 1/2. Vậy 1/2 bằng với 2/4 và bằng 3/6.