If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:30

Thuyết minh video

So sánh các phân số. Liệu 30/45 và 54/81 có bằng nhau không ? Cách đơn giản nhất tôi có thể nghĩ ra là đưa cả hai phân số này về dạng tối giản nhất có thể. sau đó nếu chúng là cùng một phân số, thì chúng bằng nhau. Vì vậy 30/45, ước chung lớn nhất của cả 30 và 45 là gì? 30 chia hết cho 15. 45 cũng chia hết cho 15. Vậy chúng đều chia hết cho 15. 30 là 2 lần 15 và 45 là 3 lần 15. Vì vậy, chúng ta có thể chia cả tử số và mẫu số cho 15. Vì vậy, nếu chúng ta chia cả tử số và mẫu số cho 15, điều gì sẽ xảy ra? 15 chia cho 15 là hết , 15 này chia cho 15 là hết, và bên trái còn 2/3 Do đó 30/45 với 2/3 là như nhau. Nó bằng với 2/3. 2/3 là dạng phân số tối giản nhất có thể. theo cách nào mà bạn muốn suy nghĩ về nó. Bây giờ, chúng ta hãy thử rút gọn 54/81. Bây giờ, chúng ta hãy xem. không có gì đặc biệt nổi trội cả Cả hai đều chia hết cho 9. Ta có thể viết 54 như là 6 nhân 9 và 81 tương tự là 9 nhân 9. Bạn có thể chia tử số và mẫu số cho 9. Vì vậy, chúng ta chia cả hai cho 9. 9 chia cho 9 là 1, 9 chia 9 là 1, vì vậy còn lại là 6/9. Bây giờ, chúng ta hãy xem. 6 bằng 2 nhân 3. 9 bằng 3 nhân 3. Ta có thể loại bỏ 3 trên và dưới. hoặc tưởng tượng là ta chia cả tử và mẫu cho 3, hoặc là nhân cả hai với 1/3 Hai cách này như nhau Ta có thể viết là chia cho 3 hay nhân với 1/3. Tôi sẽ viết là chia cho 3 và tôi sẽ viết chia cho 3 Tôi không muốn tự cho rằng là bạn biết làm toán nhân phân số, bởi vì chúng ta sẽ học cái đó sau. Vì vậy, chúng ta sẽ chia cho 3. 3 chia cho 3 còn 1. 3 chia 3 còn 1, vậy bên trái còn 2/3 Vì vậy, cả hai phân số, khi rút gọn xong thì đều còn lại 2/3 nên chúng là hai phân số bằng nhau.