If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:15

Thuyết minh video

phép nhân Trong video này, Tôi sẽ giới thiệu với bạn một phương pháp tính mới của máy tính, đặc biệt đối với con số lớn. Và sau đó chúng tôi sẽ suy nghĩ một chút thông tin về lý do tại sao nó hoạt động. Vì vậy, chúng ta sẽ thử tính 96 chia cho 4 được gì. Và tôi sẽ viết một chút khác nhau. Tôi sẽ viết 96 chia cho trường hợp- vì vậy tôi sẽ viết phép tính này bằng biểu tượng ngay trên đây, đây bao gồm 96. Nhưng bạn có thể nhìn thấy 96 chia cho 4. Và tôi sẽ chỉ cho bạn trong vòng một giây để hiểu tại sao chúng tôi viết nó theo cách này. cách này rất hữu ích khi tính nó bằng máy tính Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ nói, tốt, bao nhiêu thời gian từ 4 đến 9? tốt, chúng ta biết 4 nhân 2 bằng 8 và 4 lần 3 bằng 12 vậy, 3 sẽ là quá nhiều. Chúng ta sẽ đi trên 9. Vì vậy, chúng ta muốn trở thành dưới 9 nhưng không có quá nhiều còn lại. Chúng ta muốn lớn nhất con số đó được chúng ta cho thành 9 mà không đi quá 9. Vì vậy, chúng tasẽ nói nó đi hai lần. 4 vào 9 hai lần. Và sau đó chúng ta nói, 2 nhân 4 là gì? tốt, 2 nhân 4 là 8. 4 nhân 2 là 8. hoặc 2 lần 4 là 8. Và bây giờ, chúng ta tính trừ. Chúng tôi trừ 8 từ 9. Và chúng ta nhận được 1. Và bây giờ chúng tôi lấy xuống chữ số tiếp theo, đó là 6. Và sau đó, chúng ta tự hỏi, tốt, bao nhiêu lần 4 đi vào 16? tốt, trong trường hợp này, chúng ta biết mà 4 đi vào 16 đúng 4 lần. 4 nhân 4 là 16. Vì vậy, chúng ta nói 16 gấp 4 bốn lần Sau đó chúng ta lấy 4 nhân 4 là 16. chúng ta trừ Và 16 trừ đi 16, chúng ta hết Và chúng ta đã có câu trả lời của mình Tôi biết có vẻ thời điểm này đang rất hay Nhưng trong vài giây, chúng ta sẽ suy nghĩ về lý do tại sao điều này làm đúng. Chúng ta đã nhận rằng 96 chia 4 tương đương với: tôi muốn làm điều đó trong một màu-- khác nhau 24. Bây giờ, tôi muốn bạn bây giờ hãy tạm dừng video này và suy nghĩ về lý do tại sao sao điều này thực sự đúng. Làm thế nào để chúng ta có được một câu trả lời đúng ở đây? Và bạn có thể chứng minh điều này. 4 nhân 4, và bạn sẽ nhận được 96. tốt, tôi giả sử bạn đặt nó Và quan trọng điều luôn luôn đó là để theo dõi nơi chứa giá trị. Và nói thực sự bạn sẽ làm gì khi chúng ta làm quá trình này. Khi chúng ta nhìn thấy 9 ngay bên phải đây, 9 nằm ở cùng nơi hàng chục. Đây thực sự là số 90. Nó biểu diễn cho 9 chục. Vì vậy, chúng ta đang nói, tốt, bao nhiêu lần 4 đi đến 90 nếu chúng tôi suy nghĩ về bội số của 10? tốt, nó gấp 20 lần. 4 nhân 20 là 80. Và vì vậy chúng ta đã nói, tốt, 4 nhân 20 là 80. Nhưng chúng ta vẫn còn lại 16. Bạn lấy 96 trừ đi 80. Bạn còn lại 16 rồi chia 4 vào. Và sau đó 16 gấp 4 bốn lần thực sự, điều này chỉ nói, tốt đầu tiên chúng ta đã tìm ra rằng chúng ta có thể đi 20 lần. Và sau đó chúng ta đã nói, tốt, mà không phải chúng ta tất cả cách đến 96. Chúng ta đi thêm bốn lần khác. Hy vọng rằng, điều đó sẽ giúp ích.