If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:08

Thuyết minh video

Hãy làm phép nhân 40 với 70. Vậy là 40 nhân với 70. Thực ra chúng ta có thể liệt kê ra số 70 lên đến 40 lần và cộng lại. Nhưng như thế có nghĩa là ta sẽ phải tính toán quá nhiều. Phải có cách nào nhanh hơn chứ. Vậy cách khác là vẫn chọn cách nhân lên, nhưng hãy xem liệu ta có thể tách các số ra, số 40 và 70, phân tách chúng, tách ra bằng cách nào đó để có được những số dễ nhân hơn. Đối với tôi, nhân 10 là dễ nhất, vì tôi biết quy luật thêm số 0. Nên tôi sẽ phá số 40, thay vì 40 thì là 4 nhân 10. 4 nhân 10 và 40 là bằng nhau. Chúng là như nhau, nên tôi có thể thay 40 bằng 4 nhân 10. Tương tự với số 70. Tôi có thể phá nó ra và viết 7 nhân 10. 7 nhân 10. Vậy 2 phép tính này, 40 nhân 70 và 4 nhân 10 nhân 7 nhân 10, là bằng nhau; chúng là tương đương. Do đó chúng sẽ có kết quả giống nhau. Nhưng với tôi, câu dưới này đơn giản hơn vì nó được nhân 10. Nên tôi sẽ giải câu này, vì tôi biết là tôi sẽ có cùng kết quả với phép tính bên trên. Những gì ta có thể làm là sắp xếp lại những số này theo thứ tự khác để tiếp tục khiến phép tính này đơn giản hơn. Vì trong phép nhân, thứ tự không quan trọng. Ví dụ, ta có 5 nhân 2, sẽ tương tự với 2 nhân 5. Kết quả của chúng đều bằng 10. Năm số 2 hay hai số 5, cái nào cũng bằng 10. Do đó chúng ta có thể thay đổi thứ tự của các số mà không làm thay đổi kết quả. Một lần nữa, chúng ta sẽ thay đổi phép tính một chút, nhưng cái chúng ta sẽ không thay đổi là kết quả. Đôi sẽ đặt những số có một chữ số lên đầu. 4 nhân 7. Sau đó tôi sẽ đặt những số 2 chữ số, những số 10, nhân 10 và nhân 10 nữa. Ta có những yếu tố giống nhau, các số giống nhau, ở cả 2 phép tính này. Chúng chỉ bị thay đổi thứ tự thôi. Giờ thì tôi sẽ nhân theo thứ tự. 4 nhân 7 bằng 28. Và giờ ta có 28 nhân 10, và nhân 10 tiếp. Quy luật về nhân 10 mà ta đã biết là khi nhân một số nguyên như 28 với 10, chúng ta sẽ thêm một số 0 vào cuối. Một số 0 từ số 0 trong số 10, vì 28 nhân 10 là 28 chục, 28 chục, hoặc 280. Và đó là kết quả của 28 nhân 10, nếu ta nhân nó với 10 lần nữa, thì ta sẽ phải thêm một số 0 nữa. Khi nhân 10 ta sẽ phải thêm một số 0 ở sau, do đó khi nhân với hai số 10, ta sẽ thêm hai số 0. Vậy 28 nhân 10 nhân 10 bằng 2800. Điều này nghĩa là phép tính ban đầu chúng ta có, 40 nhân 70, có kết quả là 2800, hai nghìn tám trăm. Hãy làm thêm một ví dụ nhân số hàng chục khác. Hãy thử làm câu 90 nhân 30. 90 nhân 30. Điều đầu tiên tôi sẽ làm là phá những số này ra để có số 10, vì một lần nữa, với tôi nhân 10 dễ hơn nhân 90 hay 30. Với 90, tôi sẽ viết 9 nhân 10, và đối với 30 tôi sẽ viêt 3 nhân 10. Những phép tính này là tương đương. Chúng ta chỉ viết lại theo cách khác thôi. Giờ thì tôi sẽ sắp xếp lại thứ tự của những con số này để đặt những số có một chữ số lên trước. 9 nhân 3 rồi tôi sẽ để những số 10: nhân 10 nhân 10. Vì chúng ta cần có những số giống nhau, ngay cả khi ta đổi thứ tư. Thế là ta có 9 và 3, số 10 thứ nhất và số 10 thứ hai. Và giờ, cuối cùng ta nhân vào. 9 nhân 3 bằng 27. 27 nhân 10 sẽ bằng 27 chục, hoặc 27 với một số 0 ở cuối. Và 270 nhân 10 sẽ bằng 270 chục, hoặc 270 với một số 0 ở cuối. Quay lại với câu hỏi ban đầu, 90 nhân 30 bằng 2700. Hoặc hai nghìn bảy trăm.