If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:8:04

Multiplying 1-digit numbers by multiples of 10, 100, and 1000

Thuyết minh video

Hãy nhân 4 với 80. Ta có thể giải phép tính này theo vài cách. Một cách là nhân 4 lần, ta có số 80. Ta có số 80 nhân một, nhân hai, nhân ba, nhân bốn. Ta có bốn lần số 80. Ta có thể tính toán, cộng các số vào và ra kết quả. Nhưng hãy tính theo hướng khác. Hãy cố gắng chỉ dùng phép nhân. Cách mà ta có thể làm vậy là phân tách số 80 này. Ta đã biết quy luật nhân 10, hãy thử tách số 80 để có số 10. Nếu ta nhân 4, và thay vì 80, ta có 8 nhân 10. Vì 80 và 8 nhân 10 là bằng nhau; chúng là tương đương; nên ta có thể thay 80 bằng 8 nhân 10. Và giờ ta có phần nhân 10 ở đây nó rất hữu ích vì ta có một quy luật rất hay trong toán mà ta có thể dùng cho phần nhân 10. Hãy cùng bắt đầu giải bài này. 4 nhân 8 bằng 32. Và rồi ta có 32 nhân 10. Tiếp theo ta có thể dùng quy luật nhân 10, tức là mỗi khi nhân một số nguyên với 10 ta sẽ lấy số nguyên đó, trong trường hợp này là 32, và thêm số 0 vào cuối. Vậy 32 nhân 10 là 320. Và đây là nguyên nhân quy luật đó hiệu quả, ta đã đi sâu vào vấn đề ở một video khác, nhưng tôi sẽ nhắc lại thật nhanh ở đây, 32 nhân 10 là 32 chục. Ta có thể làm vài ví dụ. Nếu ta có 3 nhân 10, thì nó sẽ là ba số 10, hoặc 10 cộng 10 cộng thêm 10 nữa, bằng 30: số nguyên của chúng ta với một số 0 ở cuối. Nếu ta có 12 nhân 10, thì nó sẽ là 12 số 10. Nếu ta viết số 10 12 lần và đếm chúng, kết quả sẽ là 120, một lần nữa chính là số nguyên với một số 0 ở cuối, hoặc 12 và số 0. Ta có thể dùng quy luật đó để thấy rằng kết quả của 32 nhân 10 là 32 với số 0 ở cuối. Hãy thử làm thêm câu khác. Lần này hãy lấy 300, ta sẽ dùng hàng trăm thay vì hàng chục, nhân với 6. Ta có thể tách số 300, như ta đã làm với 80 ở phép tính trước, 300 là ba số 100 hay 100 nhân 3. Và ta vẫn còn phần nhân 6 sau đó. Vậy là 2 phép tính 300 nhân 6 và 100 nhân 3 nhân 6 là tương đương vì ta thay 300 bằng 100 Và từ đó ta có thể nhân lên. Hãy bắt đầu với các số có một chữ số. Hãy nhân chúng lên trước. 3 nhân 6 bằng 18. Và rồi ta vẫn còn 18 nhân 100, hoặc 18 trăm, ta có thể viết số 18, rồi để thể hiện hàng trăm ta sẽ đặt hai số 0 vào cuối, là 1800. Giống như trên, ta thấy 300 bằng 3 nhân 100, hoặc 3 với hai số 0 ở cuối, cũng giống nhau thôi. 18 nhân 100 bằng 18 với hai số 0 ở cuối, hoặc 18 trăm. Vậy 300 nhân 6 bằng 1800. Hãy thử làm câu khác, nhưng lần này hãy tới một hàng khác là hàng nghìn. Ví dụ như 7 nhân 7000. Giống như phép tính trước chúng ta sẽ tách số hàng nghìn. 7000 là tương đương với 7 nhân 1000. 1000 nhân 7. Và ta vẫn còn phần nhân 7 ở đằng trước để viết xuống. Và một lần nữa, ta có thể nhân những số có 1 chữ số trước, các số có 1 chữ số. 7 nhân 7 là 49. Và 49 nhân 1000 sẽ bằng 49000, mà ta có thể viết 49, và lần này có thể quy luật đã trở nên rõ ràng, ta sẽ có ba số 0 ở cuối, nên nó sẽ là 49 với ba số 0, hoặc 49000. Giống như trên, 7 nhân 1000 là một số 7 với ba số 0, 49 nhân 1000 bằng 49 thêm ba số 0, hoặc 49000. Hãy nhìn vào quy luật này. Chúng ta thể hiện dưới dạng một quy luât, hãy tính phép toán 9 nhân 50. Rồi làm phép tính 9 nhân 500. Và cuối cùng là 9 nhân 5000. Tôi khuyến khích bạn tạm dừng video ở đây và xem bạn có thể giải các phép tính này không. Để xem bạn có thể nghĩ ra cách giải cho 3 phép toán này không. Giờ chúng ta có thể giải cùng nhau. 9 nhân 50 bằng 9 nhân 5 nhân 10 vì ta đã tách 50 thành 5 nhân 10. Sau đó ta nhân vào, 9 nhân 5 bằng 45, và ở cuối ta sẽ thêm một số 0. Quy luật nhân 10 là thêm một số 0. Chúng ta có thể tiếp tục từ đây. 9 nhân 500 sẽ là 9 nhân 5 nhân 100. 500 là năm trăm, như 50 là năm chục. Nhân vào, 9 nhân 5 vẫn bằng 45, nhưng lần này ta sẽ thêm hai số 0 vào cuối, hoặc 4500. Và cuối cùng, 9 nhân 5000 sẽ bằng 9 nhân 5 nhân 1000; vì 5000 là năm nghìn, hoặc 1000 nhân 5. Nhân vào, 9 nhân 5, là 45. Và lần này ta thêm ba số 0, vậy kết quả là 45000. Khi chúng ta làm những phép nhân này ta có thể thấy thứ duy nhất thay đổi là số lượng số 0 ở cuối. Vậy quy luật là: mỗi khi nhân một số nguyên với 10 ta thêm một số 0 vào cuối số nguyên đó; mỗi khi nhân một số nguyên với 100 ta sẽ thêm hai số 0; và khi nhân với 1000 ta sẽ thêm ba số 0. Và một khi biết quy luật đó chúng ta có thể dùng nó để giải những phép toán như thế này khi ban đầu ta không thấy số 10, 100, 1000 nào; nhưng ta sẽ có chúng; chỉ cần phá hay tách những số này ra để có một số 10, 100 hay 1000 để giải phép tính.