If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:8:01

Thuyết minh video

Trên đây chúng ta đã có 24 hình tam giác. Và những gì mà tôi muốn nói trong video này là chia nó thành các nhóm khác nhau. Vì vậy, trước tiên tôi muốn làm là Tôi muốn chia 24 tam giác thành 3 nhóm và nghĩ xem có bao nhiêu tam giác nhận được sau khi nhóm xong. Hãy thử làm nào. Tôi sẽ chia nó ra làm 3 nhóm bằng nhau. Một nhóm ở đây. Sau đó, tôi có thêm một nhóm khác ở đây. Và sau đó ở đây tôi có một nhóm thứ ba. Vậy, nếu tôi chia 24 thành 3 nhóm-- 1, 2, 3-- Sẽ có bao nhiêu tam giác có được trong mỗi nhóm? Chúng ta có thể đếm. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trong mỗi nhóm Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng 24 chia 3 bằng 8 Bây giờ, có thể nói, rằng điều này là rất giống như những gì chúng ta thấy trong phép nhân Trong phép nhân, chúng ta nói rằng nếu chúng ta có 3 nhóm 8 chúng ta có thể xem đó là 3 nhân 8 và được 24 Và bạn đã chính các. Hãy để tôi vẽ cùng màu -- chúng ta cũng có thể viết rằng 3 lần 8 -- nếu tôi có 3 nhóm 8 có nghĩa rằng nó sẽ bằng 24. Vậy, khi chúng ta bắt đầu video này, chúng ta có 24 hình. Chúng ta muốn chia nó thành 3 nhóm bằng nhau. Chúng ta đã được 8 trong mỗi nhóm, hoặc bạn có thể nói 3 nhóm bằng nhau của 8 bằng 24. Nhưng còn có nhiều cách khác để suy nghĩ về điều này. Nên tôi sẽ giải thích điều này một chút. Tôi sẽ xóa nó. Vậy trong ví dụ đầu tiên, tôi chia 24 thành 3 nhóm bằng nhau. Nhưng bạn cũng có thể xem 24 chia cho 3 giống như chia 24 thành các nhóm của 3 Vậy hãy suy nghĩ xem nó giống điều gì. Vậy, nếu chúng ta chia nó thành các nhóm của 3 thì, ví dụ, đây là một nhóm 3. Đó là một nhóm 3. Đây là một nhóm 3. Bạn có thể thấy điều gì đang diễn ra. Đó là một nhóm 3 Đó là một nhóm 3 khác Và chúng ta sẽ suy nghĩ xem có bao nhiêu nhóm 3 chúng ta thực sự sẽ nhận được. vì vậy đây là một nhóm 3 khác và đó là một nhóm 3 khác. Vậy, có bao nhiêu nhóm 3 chúng ta nhận được? Hãy xem, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhóm 3. Vì vậy, một cách khác để xem 24 chia 3 là chia 24 thành các nhóm 3. Và sau đó bạn sẽ có 8 nhóm 3. Và một cách nghĩ về điều này nếu bạn muốn thể hiện điều tương tự cho phép nhân -- là nếu bạn có 8 nhóm 3, nó sẽ bằng 24. Cho dù bạn có 3 nhóm 8 hoặc 8 nhóm 3, một trong hai, bạn sẽ có 24. Bây giờ, chúng ta hãy làm những điều thú vị hơn. Những gì tôi muốn bạn nghĩ đến là, dựa trên những gì chúng ta đã thấy, 24 chia cho 12 bằng bao nhiêu? Và tôi khuyên bạn tạm dừng video, vẽ ra 24 hình tam giác như thế này, và cố gắng tìm ra 24 chia cho 12 là bao nhiêu. Tôi giả sử rằng bạn đã tạm dừng video. Và có hai cách để suy nghĩ về 24 chia cho 12. Bạn có thể nói, rằng, chúng ta hãy chia 24 thành các nhóm 12 và suy nghĩ xem chúng ta sẽ có bao nhiêu nhóm. Chúng ta có thể làm điều đó. Hãy xem nào. Đây là một nhóm 12 ngay đây. Đó là một nhóm 12, và đây là một nhóm 12. Vì vậy, chúng ta có bao nhiêu nhóm 12? Vâng, chúng ta có 2 nhóm 12. Vì vậy, chúng ta có thể nói 24 chia cho 12 bằng 2. Nhưng một cách hợp lý tương tự khác của việc này là bạn có thể nói, rằng, hãy để tôi chia 24 thành 12 nhóm thay vì nhóm 12. Vì vậy, nếu tôi muốn chia thành 12 nhóm, 12 nhóm bằng nhau-- hãy xem nào. Đây là 1 nhóm bằng nhau, 2 nhóm bằng nhau-- hãy để tôi làm điều đó theo cách này. Hãy để tôi làm điều này-- 2 nhóm bằng nhau, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Vì vậy, một lần nữa, nếu bạn nói, oh, tôi sẽ chia 24 thành 12 nhóm bằng nhau, bạn có bao nhiêu trong mỗi nhóm? Vâng, bạn có 2. Vì vậy, một lần nữa, 24 có thể được xem là 24 chia thành 12 nhóm bằng nhau. Và bạn có bao nhiêu trong mỗi nhóm? Hoặc 24 chia thành các nhóm 12, và bạn sẽ có bao nhiêu nhóm? Và đó là những gì chúng ta đã thấy trong ví dụ trước. Vì vậy, bây giờ, chúng ta hãy thực hiện những điều thú vị hơn. Những gì tôi muốn bạn nghĩ về-- một vài điều. Tôi muốn bạn suy nghĩ về 24 chia cho 6 bằng bao nhiêu. Và tôi cũng muốn bạn tìm ra 24 chia hãy để tôi sử dụng màu tương tự-- 4 là bao nhiêu. Và một lần nữa, tôi khuyên bạn nên tạm dừng video. vẽ những hình tam giác, và tìm xem. 24 chia cho 6 bằng bao nhiêu và 24 chia cho 4 bằng bao nhiêu? Vì vậy, đầu tiên hãy giải quyết 24 chia cho 6. Hãy thử chia 24 thành 6 nhóm bằng nhau. Hãy xem. Đây có thể là 1 nhóm bằng nhau, 2 nhóm bằng nhau-- thực tế là mỗi nhóm ở đây là một nhóm 4. Và chúng ta có 6 hàng. Vì vậy, 3 nhóm bằng nhau, 4, 5 và 6. Và vì vậy nếu bạn chia 24 thành 6 nhóm bằng nhau, bạn có bao nhiêu trong mỗi nhóm? Khá rõ ràng là bạn có 4. Bạn có 4 trong mỗi nhóm Một cách khác, chúng ta có thể nghĩ về là chúng ta có thể nói, hãy để tôi chia 24 thành các nhóm 6. Vì vậy, nếu bạn chia 24 thành nhóm 6, bạn có thể xem nó như thế này. Vì vậy, đó là 1 nhóm 6 ngay tại đây. Đó là một nhóm 6 ngay trên đây. Đó là một nhóm 6 khác. Và tôi nghĩ rằng bạn đã thấy được chúng ta có bao nhiêu nhóm 6 Chúng ta có bao nhiêu nhóm 6? Chúng ta có 4. Chúng ta có 4 nhóm 6. Vâng, bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ 24 chia cho 4 bằng bao nhiêu. Vâng, nếu tôi xem 24 chia cho 4 như lấy 24 và chia nó thành 4 nhóm bằng nhau, tôi vừa vẽ xong. Tôi có 4 nhóm bằng nhau, và trong mỗi nhóm tôi có 6. Để ý rằng 24 chia cho 6 là 4. 24 chia cho 4 là 6. Và đó là bởi vì tôi có thể xem đây là 4 nhóm 6 hoặc nói rằng 4 lần 6 bằng 24. Hoặc bạn có thể nói tương tự rằng 6 lần 4 là 24. Bạn cũng có thể nói rằng 6 lần 4 bằng 24.