If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Phép cộng và phép trừ

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Phép cộng và phép trừ với 21 câu hỏi này.

Về bài này

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ cộng và trừ các số nguyên. Chủ đề này bắt đầu với 1+ 1 = 2, và sẽ hướng dẫn cách cộng và trừ trong phạm vi 1000. Chúng ta sẽ học cách cộng và trừ có nhớ, và giải những bài toán đố.