If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:26

Worked example: Rounding decimals to nearest tenth

Thuyết minh video

Làm tròn 9,564, hoặc chín và 564 phần nghìn, đến vị trí phần chục gần nhất. Vì vậy, hãy để tôi viết nó lớn hơn một chút, 9,564. Và chúng ta cần làm tròn đến vị trí phần chục gần nhất. Vì vậy, vị trí phần chục là gì? Vị trí phần chục là ngay tại đây. Điều này ở đây đại diện 5 phần chục. Đây là nơi, đây là vị trí phần chục, đây là vị trí trăm, và đây là vị trí phần nghìn đặt ngay tại đây. Vì vậy chúng ta cần làm tròn đến phần chục gần nhất. Vì vậy nếu chúng ta làm tròn lên, đây sẽ là 9.6. Nếu chúng ta làm tròn xuống, điều này sẽ là 9.5. Và cũng giống như làm tròn thông thường, khi chúng ta không xử lý với số thập phân, bạn di chuyển sang một chỗ, hoặc bạn nhìn vào một nơi bên phải hoặc một nơi thấp hơn, tôi đoán, và bạn nói là 5 hoặc lớn hơn? Nếu có, bạn làm tròn lên, nếu không, bạn làm tròn xuống. 6 chắc chắn là 5 hoặc lớn hơn, vì vậy chúng tôi muốn làm tròn lên. Vì vậy đây 9,564 trở thành 9.6, hoặc chúng ta có thể gọi đây là chín và 6 phần chục. Và sau đó chúng tôi đã hoàn tất!