If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:37

Dividing whole numbers to get a decimal

Thuyết minh video

Ta cùng tính 63 chia 35 nhé, đầu tiên, ta có thể thấy, 6 không chia được cho 35, nên ta lấy 63 chia cho 35, bằng 1, bởi vì 2 nhân 35 bằng 70 lớn hơn 63 nên ở đây bằng 1, để thầy viết ra, 1 nhân 35 bằng 35, và nếu trừ ra, ta mượn 10 từ 60, nên còn lại 50, trả qua bên hàng đơn vị, nên thành 13, 13 trừ 5 bằng 8. 5 trừ 3 bằng 2. nên ta kết luận: 63 chia 35, để thầy viết ra, kết luận 63 chia 35 bằng 1 dư 28, kết quả này chưa hoàn thành, bởi vì ta biết kết quả có thể là 1 chấm bao nhiêu đó, số thập phân, vậy nên ta tiếp tục chia, thấy muốn chia tiếp tục và muốn ra kết quả chính xác hơn. và để làm như vậy ta phải thêm phần thập phân ở đây, và tiếp tục hạ xuống các vị trí bên phải phần thập phân, 63 thì tương đương với 63.0, vậy nên ta có thể thêm nhiều số 0 ở bên phải thêm bao nhiêu tùy theo thầy, để ta dùng để tính tiếp. giờ ta hạ 0 từ phần mười xuống, hạ xuống ở đây, và khi hạ xuống thì, 35 nhân bao nhiêu để bằng 280? như thường lệ, đây là phép chia một số gồm 3 chữ số cho một số gồm 2 chữ số, nào cùng tính, 40 nhân 7 thì bằng 280, 30 nhân 9 thì bằng 280, cho nên sẽ là số ở giữa 7 và 9, ta ước lượng là 8 thử xem, 35 nhân 8 bằng bao nhiêu? 35 nhân 8. 5 nhân 8 bằng 40, 3 bằng 8 bằng 24, cộng 4 bằng 28. vậy là ta ước lượng đúng, vậy nên 35 nhân 8 bằng chính xác 280, 8 nhân 5, à ta đã tính rồi, 8 nhân 35 bằng chính xác 35, không có dư, vậy là ta không cần hạ thêm số 0 nào nữa, vì ta đã biết 63 chia 35 bằng đúng 1.8.