If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:14

Thuyết minh video

Chúng ta sẽ tìm cách để viết 0,36 dưới dạng phân số. Có nhiều cách để làm việc này. Cách thầy thường dùng là, 0,36 bằng với 36/100. Còn cách khác nữa là số này nằm ở hàng phần trăm. Số này nằm ở hàng phần mười hoặc ta cũng có thể xem đây như 30/100. Ta có thể xem số 3 này là 30/100. Vậy tức là ta có thể xem đây như 36/100, 36/100. Chúng ta đã biểu diễn nó dưới dạng phân số, nhưng thật ra chúng ta cũng có thể đơn giản nó đi vì 36 và 100 có thừa số chung. Cả hai số này đểu có thể chia hết cho 4. Vậy nếu chúng ta chia cả từ số và mẫu số cho 4. Chúng ta không làm thay đổi giá trị của phân số. 36 chia cho 4 bằng 9, và 100 chia cho 4 bằng 25. Hai số mới này có vẻ không có thừa số chung nào. Vậy nên chúng ta sẽ viết phân số dạng tối giản ra, và thế là xong.