If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:0:53

Thuyết minh video

Hãy viết 0,8 như một phân số Vậy 0,8...số 8 ở ngay đây ở phần chục. Nó ở trong phần chục. Vậy bạn có thể đọc nó như là tám phần mười và có thể viết thành tám phần mười hoặc là tám trên mười. Bây giờ, chúng ta đã viết thành một phân số và nếu chúng ta có thể tối giản phân số đó. Cả 8 và 10 đều có thừa số chung, cả hai đều chia được cho 2. Vậy thì chúng ta chia tử số và mẫu số cho 2. Ta không đổi giá trị của phân số này khi chia bởi vì ta chia tử số và mẫu số với cùng một số. 8 chia cho 2 là 4, 10 chia cho 2 là 5. Và chúng ta đã xong, 0.8 bằng 8 phần 10 bằng 4 phần 5.