If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:56

Thuyết minh video

Chúng ta sẽ cùng xem có thể viết 0,15 dưới dạng phân số như thế nào. Điều quan trọng ở đây là các em phải xác định được vị trí của từng chữ số. Số 1 này nằm ở hàng phần mười, vậy ta có thể xem nó là 1 lần 1/10. Số 5 này nằm ở hàng phần trăm, vậy ta có thể xem nhó như 5 lần 1/100. Vậy ta có thể viết 0,15 này lại thành tổng của 1 lần 1/10, nên đây thực ra là 1/10 cộng... và số 5 này là 5 lần 1/100, tức là cộng với 5/100. Vậy để cộng hai số này lại, chúng ta cần phải tìm ra mẫu số chung. Mẫu số chung ở đây là 100. Cả 10 và 100... 100 chia hết cho cả 10 và 100. Vậy ta có thể viết số này lại thành một phân số có mẫu là 100 cộng thêm một phân số khác cũng có mẫu là 100. Số này sẽ không đổi. Vì nó đã là 5/100 rồi. Nếu ta nhân mẫu số này cho 10... nhân cho 10 thành 100 là số ta mong muốn, vậy thì chúng ta cũng phải nhân tử số cho 10. vậy đây sẽ là 10/100. Giờ thì ta có thể cộng chúng lại được rồi. 10 cộng 5 bằng 15/100. Và thực ra các em có thể làm theo cách khác nhanh hơn bằng cách quan sát một chút. Hàng nhỏ nhất trong số này chính là hàng phần trăm. Vậy thay vì tách số này thành 1/10, thầy sẽ xem nó như 10/100. Hoặc thầy có xem cả số này là 15/100. Và nếu muốn đưa số này về một phân số tối giản, xem nào, cả tử số và mẫu số của phân số này rõ ràng là đều chia hết cho 5. Vậy thầy sẽ chia cả hai cho 5. Và tử số, 15 chia cho 5, bằng 3. còn mẫu số, 100 chia cho 5, bằng 20. Và đây là mẫu số tối giản chúng ta thu được.