If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:51

Thuyết minh video

Số nào biểu diễn điểm đánh dấu trên trục số? Ở đây chúng ta có một trục số bắt đầu từ 1,5 hay là 1 5/10 đến 1 7/10. Khoảng cách giữa hai gạch lớn màu xanh là 1/10 vì đoạn này nằm giữa 1 5/10 và 1 6/10, sau đó thêm 1/10 nữa đến 1 7/10. Khoảng cách ở đây là 1/10 và chúng ta có thể viết thành 0,1 hay dưới dạng phân số là 1/10. Khoảng cách giữa những gạch lớn màu xanh này là 1/10, nhưng chúng ta muốn biết điểm màu xanh lá này bằng bao nhiêu. Muốn biết được chúng ta cần phải tìm ra những gạch màu đen này tương ứng với bao nhiêu. Từ đây tới đây là 1/10, và trong đoạn 1/10 này có một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười đoạn bằng nhau. Mỗi đoạn nhỏ này bằng 1/10 của đoạn lớn vì nó là 1 trong 10 đoạn bằng nhau. Đây là 1/10 của 1/10 vì đoạn lớn bằng 1/10 và đây là 1/10 của đoạn 1/10 đó. Nói cách khác đây chính là 1/100. 1/10 của 1/10, nếu chúng ta lấy 1/10 chia thành 10 đoạn nhỏ bằng nhau, ta sẽ có 1/100. Đoạn nhỏ này bằng 1/100 có nghĩa là đoàn này là 1/100, đoạn này cũng là 1/100, vậy chúng ta phải đi qua bao nhiêu đoạn 1/100 để đến được điểm này? Cùng xem nhé. 1/100, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, chúng ta cần đi qua 7/100, dưới dạng phân số là 7/100, còn dạng số thập phân là 0,07 với một số 7 ở hàng phần trăm. Nhìn lại trục số của chúng ta một lần nữa chúng ta đi từ 1.5 hay 1 5/10, và đi qua 7/100, vậy ta sẽ viết +7/100. 1 5/10 cộng với 7/100 sẽ bằng 1 57/100 hay 1,57. Vậy điểm chúng ta cần tìm bằng 1,57. 1 5/10 cộng 7/100 bằng 1 57/100.