If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:39

Thuyết minh video

Minh họa bằng đồ thị 0,04 trên trục số Vì vậy ở đây chúng ta có trục số này đi từ 0 đến 0.1 hay 1/10, và giữa 0 và 1/10, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 khoảng bằng nhau Như vậy mỗi khoảng này đại diện cho 1/10 khoảng cách là một trong mười khoảng bằng nhau Hay chúng ta có thể nói, nó là 1/10 của phần mười nó là phần mười của đường 1/10. Điều đó đòi hỏi một chút khéo léo có thể hãy tạm dừng và hãy nhìn nó và nghĩ về ý nghĩa thực sự của một phần mười của một phần mười Vì vậy ở đây mình đã vẽ một bức tranh được chia thành 10 phần bằng nhau Và nếu chúng ta đổi màu một trong số chúng, sau đó chúng ta đang tô màu 1/10 Ngay đây là 1/10. Và số lượng ngay đây là những gì trục số đã biểu diễn toàn bộ trục số biểu diễn 1/10 Nhưng sau đó, chúng ta đã chia phần mười thành 10 phần bằng nhau như vậy nếu chúng ta chia 10 thành 10 phần bằng nhau Chúng ta sẽ có điều này Vì vậy ở đây một lần nữa hàng trên cùng này sẽ biểu diễn toàn bộ phần mười từ toàn bộ trục số nhưng mỗi phần nhỏ sẽ là 1/10 của toàn bộ phần mười Hay, như vậy đây là cái mà mỗi phần nhỏ trên trục số biểu diễn hay chúng ta có thể nói đó là 1/100 một phần mười của một phần mười là 1/100 bởi vì khi bạn chia 10 thành 10 phần bằng nhau bạn sẽ nhận được 100 phần bằng nhau vì vậy một phần mười của một phần mười là 1/100. Vì vậy nhìn lại trục số, bây giờ chúng ta biết rằng khoảng này một phần mười của phần mười của chúng ta là 1/100 và chúng ta muốn minh họa bằng đồ thị 0.04 4 ở đây, hãy nghĩa về giá trị tại vị trí số 0 trong hàng đơn vị, số không tiếp theo ở hàng phần mười và 4 này ở hàng phần trăm như vậy chúng ta có thể gọi đây là bốn phần trăm hay là số phân số 4/100 Vậy nếu một trong những độ dài này là 1/100 và chúng ta muốn 4/100 thì chúng ta sẽ cần 4 phần độ dài này 1,2,3,4 phần độ dài này sẽ là bốn phần trăm, hay 0,04.